28. CELOSTÁTNÍ RUSISTICKÝ SEMINÁŘ

By | 13.7.2022

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA 28. CELOSTÁTNÍ RUSISTICKÝ SEMINÁŘ Vybrané kapitoly současného ruského jazyka a literatury Seminář je zaměřený na praktickou výuku ruského jazyka, práci s textem, uměleckou literaturou, výtvarným uměním, hudbou a filmem, efektivní využívání ICT, informace o historii i současném dění v Rusku, o Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník. Seminář je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy… Read More »

PREZIDIUM MAPRJAL A ČEŠI

By | 9.7.2022

Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury (MAPRJAL) Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) MAPRJAL je nevládní společenství sdružující 200 členů ze 70 zemí světa. Z iniciativy profesorů Anatoly Alitana (Německá spolková republika), Paula Pauline (Francie), Alfreda Schmidta (Rakousko) a Františka Malíře (ČSSR) byl ustanoven přípravný výbor. Předsedou byl prof. Malíř. První zasedání mezinárodní asociace… Read More »

ZASEDÁNÍ PREZÍDIA MAPRJAL V SRBSKU

By | 9.7.2022

Po více než dvou letech se uskutečnilo v Bělehradě zasedání prezídia Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury (MAPRJAL). Je tradicí, že se tato zasedání konají při příležitosti mezinárodních rusistických akcí, jako byla napřiklad v r. 2015 v Praze konference mladých rusistů nazvaná Pražská rusistika. Bělehradské fórum mělo název Zlatý věk ruského realismu: zkušenost z četby. Писатели и литературоведы встретились… Read More »

DEN RUSKÉHO JAZYKA V BRNĚ
– OHLASY OD STUDENTŮ

By | 21.6.2022

Přinášíme některé názory a reakce studentů, kteří se zúčastnili Dne ruského jazyka.Akce proběhla 13. června 2022 v Brně a organizoval ji Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě. Co mi akce přinesla? Akce mi přinesla mnoho informací, které jsem dříve nevěděl, například, jak bych mohl uplatnit znalosti ruštiny v životě či jaké životní podmínky mají lidé v Rusku. Oslovila mne vysokoškolská přednáška… Read More »

DEN RUSKÉHO JAZYKA V BRNĚ

By | 20.6.2022

Když mi před měsícem zavolala Ljubov Vondroušková, napadlo mne znovu přísloví, že lepší je mít sto přátel, než sto rublů. Tato talentovaná básnířka, členka Obce spisovatelů a předsedkyně Ruského kulturně osvětového spolku na Moravě organizuje již řadu let Den ruského jazyka. Letos mě Ljubov Vondroušková požádala o záštitu a také o vystoupení. Milým bonusem pro mne, byla… Read More »

ZÁJEZD DO LIDIC, ROZTOK A NA LEVÝ HRADEC

By | 16.6.2022

V neděli 12. 6. 2022 se žáci 2. stupně ZŠ Masarykova, Hradec Králové – Plotiště nad Labem zúčastnili zájezdu do Lidic, Roztok a na Levý Hradec, pořádaného Krajskou radou Česko-ruské společnosti, Levicovým klubem žen, a Českým svazem bojovníků za svobodu. Vedoucí zájezdu byla Mgr. Hana Žatečková. Vyjeli jsme v časných ranních hodinách z Hradce Králové. V autobusu jsme byli přivítáni potleskem seniorů, což… Read More »

ARS POETICA – KDYŽ MÚZY NEMLČÍ 5
ANEB ZAKAŽTE RŮŽÍM VONĚT

By | 10.6.2022

Celostátní přehlídka 56. ročníku Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník se uskutečnila v Praze 6. června 2022 v den narození Alexandra Sergejeviče Puškina. Slovenský dům je právě tak velký, aby se do něj vešli vítězové krajských kol a porota. V první řadě část poroty – Mgr. Vlasta Heuschneiderová, PhDr. Radka Hříbková, Csc. a PhDr. Živa Rožaniecová, za nimi jazykový poradce Mgr.… Read More »

MÁJOVÉ ZPÍVÁNÍ A VZPOMÍNÁNÍ

By | 4.6.2022

Začalo to na prvního máje. Lidem se po dvouleté přestávce stýská po lidech. Na mnoha místech byly obnoveny obrozenecké tradice a organizovaly se prvomájové veselice. Jedna z nich, v Roztokách u Prahy, se konala na Tyršově náměstí pod rozkvetlými sakurami. Začala parafrází na Máchovy verše: Eva Sodomová: Je odpoledne první máj, odpolední máj je hudby čas. Moderátor: Eviččin… Read More »

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ 2.SVĚTOVÉ VÁLKY

By | 1.6.2022

V pondělí devátého května se sešli občané a občanky k připomínce 77. výročí konce 2.sv. války v Evropě. U památníku rudoarmějců na královéhradeckém Lesním hřbitově položily květiny ženy z Levicového klubu žen, Česko-ruské společnosti, z Českého svazu bojovníků za svobodu a nového spolku Hradecko. Patrik Dušek hovořil o postupu Ukrajinského frontu a jeho částí ve východních Čechách, kde byla některá města osvobozena až… Read More »

ČAJKOVSKIJ V SEMAFORU

By | 1.6.2022

Divadlo Semafor již tradičně propůjčuje svou scénu Baletní škole CINDERELLA. Vedoucí osobnost školy, Mgr. Ida Fišerová, představila divákům 29. května 2022 suitu z baletu Petra Iljiče Čajkovského Louskáček. Od premiéry baletu v Petrohradu letos uplyne 130 let. První uvedení baletu Louskáček mimo Rusko se uskutečnilo v Národním divadle Praze, stejně jako o dvacet let dříve první zahraniční premiéra opery… Read More »

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ ASOCIACE RUSISTŮ

By | 27.5.2022

V sobotu 9. dubna 2022 se v sídle České asociace rusistů, z.s. konalo Valné shromáždění tohoto spolku. Valné shromáždění ČAR schválilo: a)zprávu o činnosti spolku od minulého valného shromáždění a směřování spolku v dalším období b)zprávu o výsledcích hospodaření spolku za poslední období c)zprávu revizní komise Valné shromáždění ocenilo dlouholetou a obětavou práci Mgr. Klaudie Eibenové a PhDr. Ivany Ryčlové, PhD.,… Read More »

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ V ROCE 2022

By | 25.5.2022

Přestože již skoro uplynula polovina roku, publikujeme na přání našich čtenářů tabulku letošních významných výročí. VÝZNAMNÁ VÝROČÍ V ROCE 2022 430. výročí narození Jan Amos Komenský (28.3.1592 – 15.11.1670) spisovatel, pedagog, filozof a vědec 350. výročí narození Petr I. Veliký (9.6.1672 – 8.2.1725) ruský car od roku 1682 až do své smrti 200. výročí narození Gregor Johann Mendel (20.7.1822 –… Read More »

JUBILEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V MOSKVĚ SLAVENÉ ANEB RUKA PŘES STOLETÍ PODANÁ

By | 24.5.2022

Osobně vyznávám přísloví že lepší je mít sto přátel, než sto rublů. Mezi ty nejbližší patří moskevská básnířka a spisovatelka Galina Lifšic-Artěmjeva, CSc., autorka mnohých skvělých překladů našich klasiků do ruštiny. Tento světový jazyk je i prostředníkem poznávání české klasiky. Na snímku jedna z vítězek soutěže, Galina Lifšic a Oksana Kurenja,děkanka fakulty cizích jazyků Od roku 2018 je… Read More »