ČAR

Česká asociace rusistů (ČAR) byla založena a registrována 3.9.1975. Je dobrovolnou a nezávislou zájmovou organizací s profesní orientací, sdružující učitele RJ a literatury, překladatele, vědecké a kulturní pracovníky, umělce a studenty, je kolektivním členem MAPRJAL.

Cílem ČAR je:

  • podpora vzdělávací činnosti, tvorba učebních pomůcek, propagace ruské kultury, vědy a umění;
  • pomoc při rozvíjení zájmové a umělecké činnosti žáků a studentů;
  • organizace dalšího vzdělávání prostřednictvím seminářů, konferencí a sympozií, včetně publikační činnosti.

Stanovy České asociace rusistů

Stanovy v souladu s Novým občanským zákoníkem byly schváleny valným shromážděním asociace dne 6. března 2015. Aktuální znění dokumentu nabízíme ke stažení