Monthly Archives: Říjen 2016

Сертификационное тестирование Института русского языка им. А.С. Пушкина: итоги 2016, проблемы и перспективы развития

By | 31.10.2016

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в вебинаре на тему: «Сертификационное тестирование Института русского языка им. А.С. Пушкина: итоги  2016 , проблемы и перспективы развития». Лектор – Татьяна Эвальдовна Корепанова, кандидат филологических наук, главный специалист Центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике; автор учебных и учебно-методических работ по актуальным проблемам русского  языка как иностранного,… Read More »

Nový portál EDUjob.cz

By | 31.10.2016

EDUjob.cz je zaměřený nejen na pracovní nabídky učitelů, ale i dalším pedagogických pracovníků, jako jsou vychovatelé, osobní/pedagogičtí asistenti, psychologům, speciálním pedagogům apod.  

Ruská spisovatelka Anna Matvejevová v ČR

By | 27.10.2016

FF UK 3.11. v mistnosti 313 v 10:50: http://uves.ff.cuni.cz/cs/2016/10/20/tvurci-setkani-s-annou-matvejevovou-3-rijna-2016/ FF MU 9.11.: http://www.phil.muni.cz/wusl/home/News/tvurci-setkani-s-ruskou-spisovatelkou-a-novinarkou-annou-matvejevovou/ Olomouc FF 8.11.: http://www.slavistika.upol.cz/katedra/aktuality//Tvurci_setkani_s_vyznamnou_ruskou_prozaickou.html RSVK Praha 6 Na Zatorce 16 3.11. v 18:00 dokumentárná film Průsmyk Djatlova a odpovědi spisovatelky na otázky 7.11. v 18:00 tvůrčí setkáni se spisovatelkou Informace o spisovatelce v ČJ a RJ Informace o programu a přednáškách na webu RSVK

Международный научный журнал «PHILOLOGY» (№ 6 (6), ноябрь)

By | 24.10.2016

Уважаемые коллеги! Издательство «Научное обозрение» и редакция журнала «PHILOLOGY» приглашают к сотрудничеству специалистов в области филологических наук, активно интересующихся современным состоянием науки и перспективами ее развития. В журнале публикуются результаты научных исследований российских и зарубежных ученых на русском, английском и немецком языках, отражающие актуальные проблемы филологии. Традиционная печатная и электронная версии журнала позволят Вам использовать… Read More »

ARS Poetica – Puškinův památník – 51. ročník

By | 17.10.2016

  byl zahájen na  22. celostátním rusistickém semináři, který se konal ve dnech 30. září –  1.  října 2016  v Praze. Mapování historie této naší nejstarší umělecké přehlídky v ruském jazyce, průběh jubilejního 50. ročníku i perspektivy jejího rozvoje byly předmětem živého zájmu účastníků. Řada z nich  připravuje vystoupení svých žáků a studentů, kteří se dlouhodobě umísťují na předních místech. Ke stažení:… Read More »

22. celostátní rusistický seminář

By | 3.10.2016

Celostátní rusistický seminář Tradiční seminář, pořádaný již po dvacáté druhé, katedrou rusistiky a lingvodidkatiky PedF UK společně s Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností,z.s. se konal ve dnech 30. září a 1. října 2016 v kongresových prostorách pražského hotelu Pyramida a v aule Pedagogické fakulty. Tato vzdělávací akce je akreditována v systému DVPP. Letošního ročníku se zúčastnilo padesát vyučujících ruského jazyka všech typů a stupňů škol… Read More »

Mezinárodní prezentace Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník

By | 2.10.2016

Přinášíme ohlasy na cestu, která se uskutečnila ve dnech 2. – 9. září 2016. Kromě koncertního vystoupení všech členů delegace a studijního programu, bylo uskutečněna řada jednání o spolupráci, zejména v oblasti kulturní a vzdělávací. Například Oblastní muzeum Kalinigradské oblasti představí v Praze výstavu Pruské cesty Karla IV. – Ruské středisko vědy a kultury od 1.12.2016 a v Kalinigradu bude 15.9.2017 oevřena Výstava… Read More »