Monthly Archives: Červenec 2024

RUŠTINA V ČESKÝCH ŠKOLÁCH VČERA,
DNES A ZÍTRA

By | 10.7.2024

RUŠTINA V ČESKÝCH ŠKOLÁCH VČERA, DNES A ZÍTRA POČÁTKY ZÁJMU O RUŠTINU V NAŠICH ZEMÍCH Za období prvního většího zájmu o ruštinu v českém prostředí lze pokládat dobu národního obrození, tedy období formování moderního českého národa s kořeny v poslední třetině 18. století, trvající do druhé poloviny 19. století a politicky završené roku 1918 vznikem Československa. V českých zemích se tehdy o Rusko a ruštinu zajímali… Read More »

PUŠKINOVI PŘÁTELÉ V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU

By | 7.7.2024

Užili jsme si 58. celostátní přehlídkou Festivalu v recitaci a zpěvu děl ruských autorů ARS POETICA – Puškinův památník, která se konala 6. června 2024 v den 225. výročí narození Alexandra Sergejeviče Puškina. Měl jsem radost z celkové atmosféry i ze všech následných telefonátů a mailů. Mile mne překvapil jeden nečekaný mail z Petrohradu od spisovatele Sergeje Andrejeva ze Společnosti bratří Čapků. Milý Jiří,… Read More »

LEOŠ JANÁČEK – 170. VÝROČÍ NAROZENÍ

By | 5.7.2024

Ve středu 3. července 2024 si kulturní svět připomněl 170. výročí narození jednoho z největších světových hudebních skladatelů Leoše Janáčka. Ze žádného z nejčtenějších a nejposlouchanějších českých médií jste se o tom ale nedozvěděli. Na otázku proč tomu tak asi je odpověděl Tomáš Koloc v Krajských listech: Krajské listy – Článek Tomáše Koloce Leoš Janáček je vedle Smetany, Dvořáka a Martinů jeden z kvarteta… Read More »