Monthly Archives: Říjen 2013

19. celostátní rusistický seminář

By | 11.10.2013

V termínu 11. – 13. října 2013 se v hotelu Hláska ve Zlenicích u Prahy uskutečnil již tradiční 19. celostátní seminář k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka, kerý ve spolupráci s Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností pořádá Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Seminář je akreditován MŠMT v rámci programu Celoživotního vzdělávání. Na semináři s příspěvky vystoupili: PhDr. Ivana Ryčlová,… Read More »