Členství

Výhody členství

Česká asociace rusistů je profesní organizace, která:

  • zastupuje zájmy učitelů ruského jazyka;
  • organizuje či spolupořádá různé vzdělávací akce pro učitele – členové asociace hradí snížené kurzovné;
  • pořádá nejrůznější kulturní akce spojené s ruským prostředím;
  • pořádá soutěže v ruském jazyce pro děti, žáky a studenty.

Svým členům nabízí Česká asociace rusistů možnost účastnit se uzavřených akcí a čerpat také další výhody, které ze členství plynou.

 

Členské příspěvky

  • studenti, senioři: 100,- Kč
  • pracující: 200,- Kč

Úhradu členských příspěvků je možné provést v hotovosti u pokladníka Regionální rady ČAR nebo převodem na účet. V případě bezhotovostní platby prosíme jednoznačně identifikovat plátce ve zprávě pro příjemce (celé jméno a rok, na který je členský příspěvek hrazen). Neidentifikovatelné platby budou považovány za příspěvky na činnost.

 

Staňte se členem České asociace rusistů

Stáhnout přihlášku člena České asociace rusistů – formát DOC, DOCXPDF – vytištěnou a podepsanou přihlášku zašlete na uvedenou korespondenční adresu.