Monthly Archives: Květen 2022

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ ASOCIACE RUSISTŮ

By | 27.5.2022

V sobotu 9. dubna 2022 se v sídle České asociace rusistů, z.s. konalo Valné shromáždění tohoto spolku. Valné shromáždění ČAR schválilo: a)zprávu o činnosti spolku od minulého valného shromáždění a směřování spolku v dalším období b)zprávu o výsledcích hospodaření spolku za poslední období c)zprávu revizní komise Valné shromáždění ocenilo dlouholetou a obětavou práci Mgr. Klaudie Eibenové a PhDr. Ivany Ryčlové, PhD.,… Read More »

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ V ROCE 2022

By | 25.5.2022

Přestože již skoro uplynula polovina roku, publikujeme na přání našich čtenářů tabulku letošních významných výročí. VÝZNAMNÁ VÝROČÍ V ROCE 2022 430. výročí narození Jan Amos Komenský (28.3.1592 – 15.11.1670) spisovatel, pedagog, filozof a vědec 350. výročí narození Petr I. Veliký (9.6.1672 – 8.2.1725) ruský car od roku 1682 až do své smrti 200. výročí narození Gregor Johann Mendel (20.7.1822 –… Read More »

JUBILEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V MOSKVĚ SLAVENÉ ANEB RUKA PŘES STOLETÍ PODANÁ

By | 24.5.2022

Osobně vyznávám přísloví že lepší je mít sto přátel, než sto rublů. Mezi ty nejbližší patří moskevská básnířka a spisovatelka Galina Lifšic-Artěmjeva, CSc., autorka mnohých skvělých překladů našich klasiků do ruštiny. Tento světový jazyk je i prostředníkem poznávání české klasiky. Na snímku jedna z vítězek soutěže, Galina Lifšic a Oksana Kurenja,děkanka fakulty cizích jazyků Od roku 2018 je… Read More »

ARS POETICA – KDYŽ MÚZY NEMLČÍ 4

By | 4.5.2022

V Českých Budějovicích se 29. dubna 2022 konala jihočeská regionální přehlídka Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník. Rád jezdím na Pedagogickou fakultu do Českých Budějovic. Oddělení ruského jazyka a literatury vede doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D., duší konverzačních a uměleckých soutěží v ruštině je obětavá PhDr. Marta Vágnerová, Ph.D. Letošní jihočeská regionální přehlídka Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník… Read More »

ARS POETICA – KDYŽ MÚZY NEMLČÍ 3

By | 3.5.2022

Po dvouleté přestávce se 22. dubna 2022 konala východočeská regionální přehlídka Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník. Ve slavnostní aule Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové přivítal účastníky hlavní organizátor regionální přehlídky Mgr. Miroslav Půža, Ph.D z katedry ruského jazyka a literatury. Recitátorky a zpěvačky ze základních i středních škol vytvořily milou atmosféru a porota byla velmi spokojená s výkony i s výběrem… Read More »