Monthly Archives: Březen 2014

Konference Varšavské univerzity „Между волей и служением“

By | 26.3.2014

Научный кружок русской литературы при Инстутуте русистики Варшавского университета приглашает всех студентов и аспирантов принять участие в Mеждународной научной конференции ,,Между неволей и служением. Образы раба в славянской культуре“ (16-17.05.2014). Информационное письмо Заявка

Pražská rusistika 2014 – mezinárodní studentská konference

By | 25.3.2014

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky a Česká asociace rusistů zvou všechny zájemce z řad studentů, vyučujících a všech rusistů na mezinárodní konferenci Pražská rusistika 2014. Konference je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů v oblasti rusistiky. Naplánováno je 24 vystopuení v lingvistické a literárněvědné sekci, vystoupí přednášející z ČR, Slovenska, Polska i Ruské federace. Konference proběhne ve čtvrtek 10. dubna 2014 v budově Pedagogické fakulty… Read More »

Nabídka studia na Petrohradské státní univerzitě

By | 17.3.2014

Санкт-Петербургский государственный университет приглашает иностранных граждан, лиц без гражданства, а также соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение. Санкт-Петербургский университет (СПбГУ) – ведущий классический университет России, обладающий особым статусом. Интернационализация образования и научных исследований, а также экспорт образовательных услуг является одной из приоритетных задач, стоящих перед Санкт-Петербургским университетом сегодня. Об этом заявлено в Программе развития СПбГУ… Read More »

ARS POETICA – Praha a Středočeský kraj

By | 17.3.2014

ARS POETICA – Puškinův památník, pražské a středočeské kolo 48. ročníku soutěže v recitaci a zpěvu děl ruských autorů se uskuteční ve středu 23. března 2014 od 9.30 hodin. Místo konání: Kurzy ruského jazyka – literární salonek, Ruské středisko vědy a kultury, Na Zátorce 16, Praha 6, Pořádají Česká asociace rusistů, Česko-ruská společnost, z.s. a Katedra rusistiky a lingvodidaktiky PdF UK Praha. Přihlášky,… Read More »

Ruské jaro na Moravě

By | 6.3.2014

Regionální rada ČAR na Jižní Moravě zve všechny zájemce na akce, které se konají v rámci mezinárodního festivalu Ruské jaro na Moravě. 6. ročník probíhá od 3. března do 31. května 2014. Více informací naleznete v přiloženém souboru. plakat vlastovky A4 AK3