VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ ASOCIACE RUSISTŮ

By | 27.5.2022
V sobotu 9. dubna 2022 se v sídle České asociace rusistů, z.s. konalo Valné shromáždění tohoto spolku.
Valné shromáždění ČAR schválilo:
  • a)zprávu o činnosti spolku od minulého valného shromáždění a směřování spolku v dalším období
  • b)zprávu o výsledcích hospodaření spolku za poslední období
  • c)zprávu revizní komise
Valné shromáždění ocenilo dlouholetou a obětavou práci Mgr. Klaudie Eibenové a PhDr. Ivany Ryčlové, PhD., které v průběhu uplynulého volebního období z republikového výboru odstoupily.
Valné shromáždění dále schválilo změnu stanov spolku a zvolilo republikový výbor ve složení:
Předseda republikového výboru spolku:
Mgr. Jiří Klapka
1. místopředsedkyně republikového výboru spolku:
Mgr. Vlasta Klausová
Místopředsedkyně republikového výboru spolku:
Mgr. Eva Levá
Místopředsedkyně republikového výboru spolku:
PhDr. Marta Vágnerová, PhD.
Členka republikového výboru spolku:
Mgr. Jana Ivanov Maksoudová
Členka republikového výboru spolku:
Mgr. Šárka Miketová
Usnesení ohledně volby kandidátů na členy a funkcionáře republikového výboru spolku bylo řádně přijato. Kandidáti byli zvoleni za členy republikového výboru a do navržených funkcí tohoto orgánu.
Předsedovi republikového výboru se ukládá zajistit změny těchto údajů ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *