Výběrové řízení do pracovních skupin revize RVP ZV

By | 8.4.2022
Expertní panel MŠMT zveřejnil k připomínkování text Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Po jeho dokončení a projednání MŠMT bude zahájena tvorba vlastního RVP ZV.

Připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV
Pokud jste se ještě nezapojili do připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV, stihnete to do 21. dubna 2022. Je důležité, aby se k dokumentu vyjádřilo co nejvíce pedagogických pracovníků, protože se jedná o materiál, který zásadním způsobem ovlivní způsob, jakým budeme v dalších letech v Česku vzdělávat naše děti. Předem mnohokrát děkujeme.

Výběrové řízení do pracovních skupin
Pro zajištění kvality procesu revize RVP ZV budou ustaveny pracovní skupiny jako odborná platforma spolupracovníků a konzultantů. Skupiny budou pracovat na základě zadání vycházejícího z finálního textu Hlavní směry revize RVP ZV.
Hledáme spolupracovníky pro:
  • užší tvůrčí skupiny
  • širší konzultační skupiny

Užší pracovní skupiny
V rámci užších tvůrčích skupinoponentních skupin vzniknou:
  • pracovní skupiny pro jednotlivé vzdělávací oblasti
  • pracovní skupiny pro průřezová témata
  • pracovní skupiny koordinační a koncepční
Přihlášky je možné zasílat do 30. 4. 2022.
Členové těchto skupin budou finančně odměňováni. Uchazeči, kteří nebudou vybráni do užších skupin, budou mít možnost stát se členy širších konzultačních skupin.

Širší konzultační skupiny
V rámci širších konzultačních skupin vzniknou:
  • pracovní skupiny pro jednotlivé vzdělávací oblasti
  • pracovní skupiny pro průřezová témata
  • pracovní skupina koncepční
Přihlášky je možné zasílat do 31. 5. 2022.
Členové širších konzultačních skupin nebudou finančně odměňováni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *