Aktuality z Ruského centra v Plzni

By | 6.10.2020
V Plzni se konala Mezinárodní jazyková konference
Vyučující různých jazyků se setkali na Západočeské univerzitě v Plzni na mezinárodní konferenci „Den s jazyky na ZČU“. Účastníci setkání posuzovali aktuální otázky didaktiky a metodiky výuky cizích jazyků, podělili se svými zkušenostmi a nápady.
Z důvodu omezení cestování, související s pandemií COVID-19, vystupovali zahraniční lektoři z Německa, Maďarska a Kolumbie online, což dodalo konferenci přidanou hodnotu, která plně koresponduje se současnou činnosti v procesu vyučování.
V Ruském centru při ZČU se konala sekce, která spojovala vyučující ruštiny jako cizího jazyka a češtiny pro cizince. Byly předneseny poutavé přednášky a prezentace o využití mobilních technologií při výuce ruského jazyka, o nových tištěných souborech ruštiny, o zkušenostech při výuce skupin studentů s různou vstupní úrovní při jazykové přípravě, o efektivních metodách představování kulturních českých reálií při kurzech češtiny pro cizince.
Студенты из Чехии познакомились с программами образования в России
29. сентября 2020 состоялась в Западочешском университете в Пльзене онлайн-презентация о возможностях получения высшего образования в университетах России, стипендиальной программе для иностранных граждан, квотах для граждан Чешской Республики, ежегодно выделяемых Министерством образования Российской Федерации, летних школах русского языка, а также о возможности изучать русский на краткосрочных летних и зимних курсах. Участниками презентации были студенты и преподаватели ЗЧУ.
Представитель Россотрудничества Лилия Лукьянова подробно рассказала о том, каким образом можно поехать учиться в Россию, о российских вузах и городах, ответила на вопросы участников. Такие встречи проводятся в ЗЧУ каждый год, но из-за пандемии COVID-19 в этом году презентацию пришлось провести в онлайн-режиме.
Презентацию организовали Отдел образования, науки и культуры Российского центр науки и культуры в Праге, Русский центр в Пльзене, совместно с преподавателем кафедры русистики и германистики философского факультета ЗЧУ.
Studenti z České republiky se mohli seznámit s programy studia v Rusku
29. září 2020 se konala v Ruském centru při ZČU online prezentace o možnostech získání vysokoškolského vzdělání na univerzitách v Rusku, stipendijních programech pro zahraniční studenty, kvótách pro studenty z ČR, letních školách ruského jazyka a také o možnostech učit se ruštinu na krátkodobých letních i zimních kurzech. Účastníky prezentace byli studenti a vyučující ZČU.
Představitelka Rossotrudničestva Lilia Lukjanova podrobně vysvětlila, jakým způsobem je možné vyjet studovat do Ruska, o ruských VŠ a městech, odpovídala na otázky účastníků. Tato setkání se na ZČU konají každý rok, ale v tomto roce se setkání uskutečnilo v online režimu, vzhledem k omezením spojeným s pandemií COVID-19.
Prezentaci organizovalo Oddělení vzdělávání, vědy a kultury Ruského střediska vědy a kultury v Praze, Ruské centru v Plzni společně s vyučujícími katedry germanistiky a slavistiky FF ZČU.
Mgr. Vlasta Klausová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *