25. celostátní rusistický seminář očima účastníků

By | 19.10.2019
Čtvrtstoletí celostátních rusistických seminářů jsme oslavili 20. září 2019, kdy nás v obchodní akademii v Mohelnici srdečně přivítali představitelé pořádajících organizací. Všem patří dík za perfektní přípravu a organizaci.
Celý seminář vedl a moderoval předseda ČRS a ČAR Mgr. Jiří Klapka, který uvedl první přednášející. Symbolicky jí byla spoluzakladatelka seminářů PhDr. Radka Hříbková,CSc. z PedF Karlovy univerzity, dlouholetá vedoucí katedry RJ a lingvodidaktiky. Připomenula 220. výročí narození A.S. Puškina, hovořila o tématech v jeho dílech, zmínila ta nejvýznamnější a zdůraznila jejich vliv na tvorbu dalších ruských spisovatelů. Nezapomněla ani na roli žen v životě Puškina.
Na její přednášku navazovalo vystoupení Mgr. Klaudie Eibenové z PřF Ostravské univerzity a Mgr. Jiřího Klapky, kteří hovořili o šedesátileté historii Puškinova památníku a zhodnotili uplynulý ročník festivalu, skvělé výkony našich žáků, zmínili nezapomenutelné vystoupení Jaromíra Nohavici a Roberta Kusmirskeho v RSVK v Praze v předvečer celostátní přehlídky, kdy s ním většinu písní zpíval celý sál.
Po jejich vystoupení následoval prakticky zaměřený seminář Mgr. Vlasty Klausové, využívající jejích zkušeností ze stáže v Rusku. Předvedla nám, jak připravit žáky a studenty na cestu do Ruska, na možné situace na letišti nebo na nádraží, včetně potřebné slovní zásoby. Na Puškina jsme narazili i zde, připomněla nám, že se hlavní moskevské letiště Šeremetěvo nově jmenuje letiště A. S. Puškina.
Po přestávce, jsme se opět vrátili do Ruska, tentokrát díky přednášce cestovatele ing. Milana Bureše a zároveň hudebníka ze známé folkové skupiny Fleret, se kterým jsme se mohli díky jeho fotografiím projet po Transsibiřské magistrále nejen do Vladivostoku, ale nahlédnout i do současné Severní Koreje.
Pak jsme pokračovali didakticky zaměřeným seminářem nazvaným Ruské dětské a nedětské písně ve výuce a na scéně, s nímž do Mohelnice z Brna dorazila PhDr. Eva Kudrjavceva Malenová, PhD. Přivezla s sebou manžela, výborného písničkáře a skladatele Alexeje Kudrjavceva, který kromě své tvorby hrál i písně V. Vysockého. Stačilo zavřít oči a Vysockij byl mezi námi.
A poté přišel na řadu opět Puškin. Tentokrát v přednášce Mgr. Jiřího Klapky na téma Puškin, Češi a Slováci, Puškin, Čechy a Slovensko. Vzpomenul Puškinův vliv na naši kulturu a seznámil nás s novými poznatky ze života Puškina. S málo známými fakty o jeho kontaktech s českými hudebníky, o přátelích a potomcích Puškina žijících v Čechách a na Slovensku a o jejich osudech.
Po večeři se slova ujala Mgr. Anastasia Kopřivová ze Slovanské knihovny Národní knihovny ČR. Poutavě nás seznámila se životem ruských emigrantů v Praze v předválečném období, především s činností mladých literátů sdružených do skupiny nazvané „Skit poetov“, což bylo pro mnohé z nás naprostým objevem. Ve druhé polovině své přednášky hovořila o ženské literatuře, nesmírně zajímavá část byla věnována životu Mariny Cvětajevové v době jejího pobytu v Praze a v tehdejším Československu vůbec.
Následovala výroční schůze ČAR, v níž byly zhodnoceny aktivity za rok minulý, schválen plán na rok příští a zahájen nový ročník festivalu ARS POETICA – Puškinův památník 2019-2020. Poslední přednáškou večera, nazvanou Mgr. Igorem Jelínkem, Ph.D z FF Ostravské univerzity Ruská zpívaná poezie, bylo představení Bulata Okudžavy jako básníka, romanopisce, ale v prvé řadě jako autora písní. A protože si s sebou přivezl i kytaru, mohli jsme si mnohé z jeho nejslavnějších písní zazpívat spolu s ním a tradičně i s Jiřím Klapkou. Lepší závěr večera si snad nelze přát.
Mgr. Pavla Rudzká, Frýdek-Místek
Sobotní program zahájila Mgr. Klaudia Eibenová výletem do ateliérů ruských malířů za účelem zlepšení motivace žáků při studiu ruštiny. Prozradila nám i pravděpodobnou identitu dámy v bryčce na známém obrazu Kramského z Treťjakovské galerie pod názvem „Neznámá“. Ona i ta dívka Borovikovského v bílém sarafánu – Marie Lopuchinová – budou asi navždy skrývat svá tajemství v náznaku úsměvu v očích. Následovaly výtečné přednášky dlouholetých vedoucích kateder Doc. PhDr. Evy Vysloužilové, CSc. z FF Univerzity Palackého v Olomouci na téma Aktuální problémy lingvodidaktiky ruštiny a PhDr. Jany Sovákové, CSc. ( ZČU Plzeň ) nazvaná Práce s literárním textem na hodinách RJ. Velmi zajímavé a inspirativní bylo téma Ruská literatura a internet ve vystoupení další vedoucí katedry – Mgr. Jany Kosticové, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové. Celý program byl zakončen přímo koncertem Mgr. A. Kopřivové na téma pojetí pověsti v poemě Krysař Mariny Cvetajevové. Zmínila mimo jiné i osobní zkušenost básnířky s Moravskou Třebovou, kde na Ruském gymnáziu jeden rok studovala její dcera Ariadna.
Myslím, že mohu tlumočit názor všech účastníků – Velké poděkování všem, kteří se o seminář zasloužili, díky za tradiční kolegiální a přátelskou atmosféru. Zvláštní dík pak patří obětavým mohelnickým – Mgr. Šárce Miketové a Ing. Josefu Peškarovi. Na viděnou v Mohelnici 18. a 19. září 2020.
RK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *