Pozvánka na seminář Ruského střediska vědy a kultury v Praze, 26.5.2016 od 16:00

Приглашаем Вас на семинар «Методика подготовки студентов к сдаче экзаменов ТРКИ/TORFL. Порядок проведения международных сертификационных экзаменов ТРКИ/TORFL». Семинар предназначен учителям средних школ и гимназий, которые готовят выпускников к сдаче выпускных экзаменов по русскому языку*, а также преподавателям языковых школ и вузов.

Семинар организован Русским центром науки и культуры в Праге, Центром языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета при поддержке Чешской ассоциации русистов и Чешско-русского общества.

Семинар ведет представитель Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. На семинаре выступит председатель Чешской ассоциации русистов Йиржи Клапка.

Семинар будет проходить в Хрустальном зале Российского центра науки и культуры в четверг 26 мая 2016 года. Начало в 16 часов.

_________________________________________________________________________

*См.: Informace MŠMT o standardizovaných zkouškách dokládajících jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterými lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, http://www.msmt.cz/uploads/O21/O211/jazykove_zkousky/ZKOUSKY_PROFIL_2016.pdf

  Continue reading

Posted in Nezařazené.

Květnový newsletter Americké rady pro mezinárodní vzdělávání

Otevřít online verzi newsletteru v internetovém prohlížeči

Posted in Nezařazené.

Художественный текст в практическом курсе РКИ

​Уважаемые коллеги!

Приглашаем  преподавателей русского языка принять участие в вебинаре на тему:  «Художественный текст в практическом курсе РКИ».

Лектор – Наталья Владимировна Кулибина, начальник  научно-методического отдела по русскому языку Управления инновационной деятельности и непрерывного образования, профессор, доктор пед. наук

Вебинар состоится 18 мая в 17:30 (по московскому времени),  продолжительность вебинара – 60 минут.

Ссылка для входа на вебинар: http://connect.pushkin.institute/r84frsh2gcs/

Posted in Nezařazené.

Proč je najednou tolik zájmu o ruštinu?

Glosa na aktuální téma, na kterou navazuje diskuse.

Celý text naleznete na serveru www.i-ru.cz, kde se můžete také zapojit do diskuse a vyjádřit svůj názor.

Přejít na server i-ru.cz

Posted in Nezařazené.

22. celostátní rusistický seminář

Katedra rusisticky a lingvodidaktiky Pedagogicé fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádá v termínu 30. září – 1. října 2016 další ročník celostátního semináře k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka. Akce se uskuteční v hotelu Pramen v Praze, účastnický poplatek je 950,- Kč. Seminář je určen pro učitele ruského jazyka všech stupňů a typů škol, je akreditován v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.

Seminář je pořádán ve spolupráci s Českou asociací rusistů a za podpory Česko-ruské společnosti, z.s.

Pozvánka

Program (verze ke dni 15.06.2016)

Posted in Nezařazené.