Русская классика для изучающих русский язык: Александр Сергеевич Пушкин

Уважаемые коллеги!

Приглашаем  преподавателей русского языка принять участие в вебинаре на тему:  «Русская классика для изучающих русский язык: Александр Сергеевич Пушкин»

Лектор – Эльмра Маратовна Афанасьева, начальник  Управления инновационной деятельности и непрерывного образования, доктор филологических наук.

Вебинар состоится 1 июня в 11:00 (по московскому времени),  продолжительность вебинара – 60 минут.

Ссылка для входа на вебинар:  http://connect.pushkin.institute/r656tnyqfz7/

Posted in Nezařazené.

Онлайн-лекция проф. О.А. Радченко – 30 мая в 11.00 Мск

Онлайн-лекции ведущих ученых и преподавателей на портала «Образование на русском»

 Уважаемые коллеги!

 30 мая в 11:00 по московскому времени на портале «Образование на русском» состоится трансляция онлайн-лекции О.А. Радченко «Русская языковая картина мира как проблема современной философии языка: гипотеза и ее доказательства». Заявленная тема откроет цикл лекций автора, посвященных языковой картине мира.

Олег Анатольевич Радченко – доктор филологчических наук, профессор Института Пушкина, заслуженный работкник высшей школы РФ.

Ссылка для подключения после регистрации на портале: http://pushkininstitute.ru/external_courses/166

График онлайн-лекций ведущих ученых и преподавателей Института Пушкина размещен на портале «Образование на   русском»: http://pushkininstitute.ru/external_courses/165

Posted in Nezařazené.

Создание и использование интерактивных онлайн-уроков по чтению

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в вебинаре на тему: «Создание и использование интерактивных онлайн-уроков по чтению».

Лектор – Наталья Владимировна Кулибина, начальник научно-методического отдела по русскому языку Управления инновационной деятельности и непрерывного образования, профессор,  доктор педагогических наук.

Вебинар состоится 25 мая, начало вебинара в 11:00 по московскому времени.

Ссылка для подключения к вебинару:
http://connect.pushkin.institute/r1k087yhx8r/

Posted in Nezařazené.

Prezentace překladu knihy Čas žen, beseda se spisovatelkou Jelenou Čižovovou a autogramiáda

V rámci 22. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu „Svět knihy Praha 2016“ se v sobotu 14. května uskutečnila společná akce Ruského střediska vědy a kultury v Praze a nakladatelství Host. U příležitosti vydání českého překladu románu Jeleny Čižovové „Čas žen“ proběhla na stánku obou organizací nejen prezentace knihy, ale v literárním salonku také téměř hodinová beseda s autorkou. Poté probíhala autogramiáda, během které měli všichni zájemci možnost si s paní Čižovovou popovídat. Na stánku Ruského střediska vědy a kultury v Praze bylo možné také zakoupit nejen Čas žen, ale i další romány (ty zatím pouze v ruštině).

Více informací vč. průběhu besedy se dozvíte na webových stránkách Ruského střediska vědy a kultury v Praze

Přečtěte si další informace o knize, jejím ději a také výňatky z rozhovoru se spisovatelkou.

Posted in Nezařazené.

Pozvánka na seminář Ruského střediska vědy a kultury v Praze, 26.5.2016 od 16:00

Приглашаем Вас на семинар «Методика подготовки студентов к сдаче экзаменов ТРКИ/TORFL. Порядок проведения международных сертификационных экзаменов ТРКИ/TORFL». Семинар предназначен учителям средних школ и гимназий, которые готовят выпускников к сдаче выпускных экзаменов по русскому языку*, а также преподавателям языковых школ и вузов.

Семинар организован Русским центром науки и культуры в Праге, Центром языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета при поддержке Чешской ассоциации русистов и Чешско-русского общества.

Семинар ведет представитель Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. На семинаре выступит председатель Чешской ассоциации русистов Йиржи Клапка.

Семинар будет проходить в Хрустальном зале Российского центра науки и культуры в четверг 26 мая 2016 года. Начало в 16 часов.

_________________________________________________________________________

*См.: Informace MŠMT o standardizovaných zkouškách dokládajících jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterými lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, http://www.msmt.cz/uploads/O21/O211/jazykove_zkousky/ZKOUSKY_PROFIL_2016.pdf

  Continue reading

Posted in Nezařazené.