SVÁTEK MASLENICA 2024 V BRNĚ

By | 20.3.2024
Maslenica přinesla do života veselí a radost. Lidový svátek Maslenica, neboli masopust, uspořádal v sobotu 16. března 2024 v Brně Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě.
Тradiční východoslovanský svátek slavený v týdnu před půstem zachovává řadu prvků předkřesťanské slovanské mytologie a jeho datum se mění každý rok v závislosti na datu Velikonoc.
zeny_v_krojich.jpg
kolo_stesti.jpg
Návštěvníky svátku Maslenici v Brně čekal, jako vždy, bohatý program. Kolo štěstí, čaj ze samovaru a ochutnávky blinů (palačinek) usmažených na sladko i na slano, sladké smažené velikonoční pečivo Boží milosti, baranky (preclíky) a jiné dobroty z tvorby našich kuchařek.
samovary.jpg
palacinky.jpg
V sále se soupeřilo v přetahování lanem, tančily se lidové tance, zkoušela se chůze na chůdách. Zajímavá byla prodejní výstavka knih a také ukázka šavlového tance v provedení členů Klubu vojenské historie ve stejnokrojích jihoruských kozáků.
V lidovém kalendáři východních Slovanů je Maslenica svátkem hranice mezi zimou a jarem, s přáním, aby byl v domě po celý rok všeho dostatek, aby členy rodiny provázel vždy úspěch a aby jaro jim přidalo do života veselí a radost.
Na to jsme si připili „zkapalněným sluncem“ z vinic na svazích Pálavy u Dolních Věstonic.
(vž)
FOTO – Václav ŽALUD
masl_kresl.jpg
Masopustní koleda
Уж как шли ребята колядовщики,
Виноград, красно зелёная моя!
Колядовщики, все фабричники,
Мы искали двора господина своего,
Господинов двор на семи верстах,
На семи верстах, осьми столбах.
Посреди двора, посреди широка,
Стоят три терема,
Три терема златоверхие.
В первом терему красно солнушко,
Во втором терему часты звёздочки,
Сам хозяин в дому, господин в терему,
Хозяйка в дому, госпожа в высоком,
Млады девушки в дому, как орешки в меду,
Виноград, красно зелёная моя!
Poté hospodář s hospodyní hostí koledníky,
kteří na rozloučenou děkují a zpívají:
Благодарствуй хозяин, на хлебе, на соли и жалованье.
Виноград, красно зелёная моя!
Накормил, напоил, со двора пустил,
Виноград, красно зелёная моя!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *