ANTON PAVLOVIČ ČECHOV V HRADCI KRÁLOVÉ

By | 27.3.2024
V aule Univerzity Hradec Králové se 18. března 2024 uskutečnila premiéra divadelní hry Antona Pavloviče Čechova „Предложение“ (Námluvy). Hru zinscenovala divadelní skupina „Inspirace“ působící na Katedře ruského jazyka a literatury pod vedením zkušené režisérky docentky Galiny Kosych, CSc.
V hlavních rolích vystoupili studenti ruského jazyka. Po přivítání a úvodním slovu, jehož se ujala vedoucí Katedry ruského jazyka a literatury dr. Jana Kostincová, byla divákům přeložena některá složitá slova a hra mohla začít.
cechov v hk 3.jpg
cechov v hk 4.jpg
Sám autor označil hru jako vtip v jednom dějství. Ten se odehrával v usedlosti statkáře Stěpana Čubukova, kde ho navštívil soused Ivan Lomov s důležitou žádostí. Nejednalo se ovšem o prosbu zapůjčení peněz, jak si zpočátku myslel starý statkář, ale o žádost o ruku Čubukovy dcery Natalie Stěpanovny. Nadšený otec běžel pro svoji dceru, která netušila s čím za ní soused přichází. Při vzájemném hovoru Lomova a Natalii se řeč nakonec stočila k úplně jiným tématům než potencionální budoucí ženich zamýšlel. Celý děj byl protkán humorem a skrytými detaily příznačnými pro tvorbu Čechova a hra měla překvapující konec.
cechov v hk 1.jpg
cechov v hk 2.jpg
Účast na představení byla vysoká. Mezi diváky se objevili nejenom studenti ruského jazyka či jiných oborů univerzity, ale i sám děkan Pedagogické fakulty prof. František Vaníček.
Bc. Zuzana Havelková
Československá televize natočila v roce 1961 Námluvy s Ladislavem Peškem,
Janem Pivcem a Vlastou Chramostovou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *