Čeští rusisté v Kaliningradu

By | 12.9.2016

K mezinárodní prezentaci Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník přijali mladí rusisté z Ústeckého kraje pozvání od Ministerstva kultury Kaliningradské oblasti, Oblastního historicko-uměleckého muzea a Diplomatického gymnázia v Kaliningradu. Padesáté výročí této přehlídky v ruském jazyce, které se v průběhu let účastnilo více než 10 milionů recitátorů a zpěváků, mělo ještě další rozměr. Česká asociace rusistů a Česko-ruská společnost, které se aktivně zabývají vzájemnými kulturními vztahy, organizovaly zájezd ve dnech 2. – 9. září 2016 u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.

Historie kaliningradské oblasti je spjata s českými osobnostmi – svatým Vojtěchem, který zde zemřel mučednickou smrtí (997), Přemyslem Otakarem II. – založil v roce 1255 pevnost Královec (později Königsberg, dnes Kaliningrad) a je to zároveň nejsevernější a nejvýchodnější místo putování Karla IV., který zde pobýval v letech 1336/1337 a 1344/1345.kaliningrad_1

Tomuto tématu je věnovaná i výstava Pruská putování Karla IV., připravená  Kaliningradským Oblastním historicko-uměleckým muzeum. V Praze, jak jsme se dozvěděli, bude otevřena 1. prosince 2016 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze. Iniciátor výstavy – ředitel střediska Leonid Gamza, zprostředkoval rovněž kontakty českých rusistů s ředitelem Kaliningradského muzea Sergejem Jakimovem a  dalšími osobnostmi Kaliningradské oblasti a 5. září 2016 se v Diplomatickém gymnáziu uskutečnilo setkání ruských studentů a učitelů s mladými lidmi a pedagogy z České republiky. Student 11. ročníku Alexandr Skiba napsal:

Českou delegaci v počtu více než padesáti osob jsme chtěli seznámit s moderní ruskou školou, studenty i pedagogy.  Hosty jsem rozdělili do třech skupin – dvě studentské, jedna pedagogická  a vedli je velkou prohlídkou našeho gymnázia, které navštěvuje dva tisíce pět set studentů.  Prostřednictvím fotografické výstavy, realizované naším Uměleckým studiem, jsme představili také naši tradici – Školu mladých diplomatů.

Studenti 9. třídy připravili v muzejních a výstavních prostorách školy výstavku o životě a díle českého krále Karla IV. Hosté měli také možnost uvidět práci školního Média holdingu našeho gymnázia a výstavní prostory Muzejní nábřeží a také Centrum ruského jazyka i moderní technologické kabinety. Došlo i na prohlídku sportovního areálu s bazénem.

Na závěr setkání se v kaliningrad_2mediálním sále Galaxy uskutečnil  nádherný společný koncert v podání našich i českých interpretů. Hosté – vítězové české přehlídky ARS POETICA – Puškinův památník nás okouzlili lyrickým i temperamentním programem ruských veršů i zpěvem českých a ruských písní.
Naplnil nás pocit, že v nové známosti musíme pokračovat. Chceme na škole uspořádat týden studia české kultury a také bychom Českou republiku rádi navštívili. Účastníci si vyměnili adresy a telefonní čísla.“

V průběhu návštěvy školy se uskutečnila také srdečná beseda českých učitelů s kaliningradskými na téma jazyk, kultura a historie a stejně jako u studentů vzniklo přání pokračovat v navázaných kontaktech.

A následovala hostina zážitků –výlet na Kurskou kosu, do měst Zelenogorsk, Světlogorsk a Baltijsk, do vojenských pevností, pouť ke kříži sv. Vojtěcha, návštěva Muzea světového oceánu, expozice Lidé moří. V Kaliningradu pak skvělé Oblastní muzeum, Muzeum jantaru a také místa spojená s pobytem Čechů v této oblasti.

Duší celého putování byl historik a ruštinář Pavel Markvart z Chomutova, který společně s předsedou České asociace rusistů Jiřím Klapkou zájezd připravili.

Na organizaci se podíleli: Česká asociace rusistů, Česko-ruská společnost, o.s., vedení Ruského střediska vědy a kultury v Praze, Generálního konzulátu RF v Karlových Varech, Ministerstvo kultury Kaliningradské oblasti Kaliningradské Oblastní historicko-umělecké muzeum, a Diplomatické gymnázium (Гимназия № 40  имени Ю.А. Гагарина).

Festival ARS POETICA-Puškinův památník je organizován díky grantu Ministerstva kultury ČR.

Studijní cestu podpořil Ústecký kraj.

Při příležitosti návštěvy poskytl předseda ČAR Mgr. Jiří Klapka rozhovor novináři serveru REGNUM.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *