ZÁJEZD DO LIDIC, ROZTOK A NA LEVÝ HRADEC

By | 16.6.2022
V neděli 12. 6. 2022 se žáci 2. stupně ZŠ Masarykova, Hradec Králové – Plotiště nad Labem zúčastnili zájezdu do Lidic, Roztok a na Levý Hradec, pořádaného Krajskou radou Česko-ruské společnosti, Levicovým klubem žen, a Českým svazem bojovníků za svobodu. Vedoucí zájezdu byla Mgr. Hana Žatečková.
lidice_W.jpg
Vyjeli jsme v časných ranních hodinách z Hradce Králové. V autobusu jsme byli přivítáni potleskem seniorů, což nás potěšilo. Naše cesta mířila nejprve do Lidic. Letos uplynulo 80 let od vypálení této obce nacisty. Na místě jsme si proto připomněli události dne 10. 6. 1942, kdy se tragický osud středočeské vsi naplnil. Naši žáci položili k sousoší lidických dětí kytici. Poté jsme měli možnost projít se celým památníkem. Zhlédli jsme pokládání smutečních věnců představiteli země i pietní akty. Navštívili jsme místní muzeum, kde byl promítán dokumentární film o událostech, které předcházely vypálení obce. V muzeu jsme viděli jména obyvatel obce i s fotografiemi. Vystaveno bylo i několik předmětů, které se z obce zachovaly. Prošli jsme se růžovým sadem. Místo na nás silně zapůsobilo, uvědomili jsme si tragiku dějinného osudu, který byl obci přiřčen.
* * *
Poté jsme vyjeli směrem na Roztoky. Přivítal nás Mgr. Jiří Klapka, který nás seznámil s historií Roztok a doporučil navštívit muzeum Archevita – Stopami věků, které se nachází v zámeckém areálu. Jedná se o archeologické muzeum s expozicí z pravěku.
chalupa.jpg
Vchod do expozice Archevita
Díky moderním technologiím jsme mohli nahlédnout do života v nám již velmi vzdálené době. Procházeli jsme stavením prvních zemědělců, pohlédli do jejich obytných prostor i do prostor, kde chovali dobytek. V druhém patře muzea jsme viděli velké množství vystavených keramických nádob i nádob a šperků bronzových. Na interaktivních tabulích bylo možno zkusit si správně zodpovědět otázky ve vědomostních kvízech či si zahrát pexeso s motivy z pravěké doby. Místní muzeum je rovněž dokladem bohatého naleziště nedalekých Únětic.
* * *
egyptan_W.jpg
Naši průvodci Jiří Klapka a Marcel Ramdan
Na závěr jsme se zastavili na Levém Hradci, nejstarším sídle přemyslovského rodu. Zde jsme navštívili nejstarší křesťanský kostel v Čechách, totiž kostel sv. Klimenta. V kostele bylo možné vidět středověké fresky zachycující okamžiky z života Kristova i z života jeho matky, Panny Marie. Měli jsme rovněž možnost nahlédnout do krypty kostela.
interier_W.jpg
ludmila_W.jpg
Jsme vděčni za možnost zúčastnit se zájezdu a navštívit tak významná místa naší země. Bylo nám ctí položit květiny k památníku v Lidicích a uctít tak památku nevinných obětí heydrichiády.
Za ZŠ Masarykova, Hradec Králové – Plotiště nad Labem
Mgr. Martina Šurová a žáci 2. stupně
kostel_W.jpg

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *