Odešla doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc.

By | 14.1.2021
Doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc.,
rusistka, vysokoškolská pedagožka na FF v Olomouci, v Ostravě a v Brně,
9.4.1933 – 24.12.2020
Vyrůstala v rodině sbormistra prof. Františka Lýska a hudbou byla ovlivněna celoživotně. Maturovala v Brně v roce 1951, navázala studiem sólového zpěvu a hry na klavír na Konzervatoři v Brně v roce 1953. V letech 1951–1956 vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, obor bohemistika-rusistika.
Pracovala jako středoškolská učitelka i jako hlasatelka krajského studia rozhlasu. V roce 1971 obhájila titul PhDr. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Na téže univerzitě obhájila disertační práci v oboru Teorie a dějiny ruské literatury (1981) a vědecko-pedagogickou hodnost docentky získala roku 1983 během působení na Katedře rusistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1973–1990).
Patnáct let působila v Ostravě zprvu jako vedoucí Katedry rusistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity (1991–1999) později jako vedoucí oddělení rusistiky (1999–2005). Za svou odbornou činnost i za propagaci ruského jazyka, např. dlouholetou účastí v porotách konverzačních a uměleckých soutěží, byla doc. Lepilová oceněna Medailí Josefa Jungmanna, kterou uděluje Česká asociace rusistů (1994). Od roku 2007 působila v Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Byla členkou oborové rady doktorských studií oboru Ruská literatura, zabývala se také celoživotním vzděláváním učitelů.
Organizovala řadu mezinárodních konferencí řešících problematiku interkulturních vztahů a multimediální komunikace.
Byla členkou odborných a vědeckých společností: České asociace rusistů, České asociace slavistů, vědecké rady Slovanské knihovny Národní knihovny v Praze aj. Mnohokrát prezentovala českou filologii a kulturu na zahraničních univerzitách a kulturních institucích (Innsbruck, Vídeň, Tampere, Petrohrad, Nižní Novgorod, Moskva, Budapešť, Pecs, Berlín, Lipsko, Hamburg, Utrecht, Opole, Varšava, Lublin, Bratislava, Košice, Nitra aj.).
Jako členka správní rady Lýskova nadačního fondu (LNF) v Brně působila v Radě Festivalu Poodří Františka Lýska. V roce 2017 obdržela Cenu Bedřicha Smetany udělovanou Unií českých pěveckých sborů v Praze.
Je autorkou odborných statí, monografií a učebních textů. V monografii Dynamika řečové a literární komunikace vytvořila pojem multimediální čtenář.
Z dalších významných děl:
  • Konkretizace uměleckého textu a čtenářská aktivita (1982)
  • Text, obraz a zvuk (2003)
  • Text a kontext (2003, 2008)
  • Cesty ke čtenářství (2014)
  • Nástin ruské kultury
  • Řečová komunikace verbální a neverbální
  • Ruský jazyk pro 1. ročník gymnázií (1984)
  • Rusky na cesty (2007)
  • Přesvědčivá komunikace manažera (2009)
Republikový výbor České asociace rusistů vyjadřuje hlubokou soustrast.
Čest její památce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *