JOSEF ŠVEJK V RUSKU

By | 28.7.2023
Román Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války byl přeložený do 58 jazyků!
Je nutno zkamenělé poměry donutit k tanci tím, že se jim zazpívá jejich vlastní melodie.
Karel Marx, 1843
Román Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války byl poprvé vydáván v letech 1921 – 1923 po jednotlivých dílech. Čtvrtý, Haškem nedokončený díl, vyšel v roce 1923 již s Vaňkovým pokračováním, o které jej požádal nakladatel Synek. V témže roce vydal Karel Vaněk ještě díl pátý a šestý.
Jako první přeložila román německá židovská překladatelka, redaktorka a vydavatelka Grete (Margarette) Reiner (1885 Praha – 1944 Osvětim; oběť holokaustu). Kniha vyšla v roce 1926 v pražském nakladatelství Adolf Synek pod názvem Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges.
Panovala obecná nedůvěra vůči Švejkovi, který byl považován za bezcenného a nepřijatelného… Sotva se proslechlo, že chci Švejka překládat, útočili na mne ze všech stran s protesty a varováními. Přední český kritik, můj známý, jehož jsem požádala o krátký úvod, mi řekl, že pro mne udělá všechno, ale k něčemu takovému se nemůže propůjčit. Zapřísahal mne, jako dobrý přítel, abych nekompromitovala český národ překladem takové knihy.
Grete Reiner, 1926
V témže roce vydalo Petrohradské nakladatelství Příboj (Прибой) první dvě části románu pod názvem Хашек, Я.: Приключения бравого солдата Швейкa. Z němčiny je přeložil ruský překladatel krásné literatury a redaktor časopisu, vycházejícího v Rusku v němčině Rote Zeitung (Роте Цайтунг) Herbert Augustovič Zukkau (Герберт Августович Зуккау, 1883 Petrohrad – 1937 Tomsk; oběť stalinských represí, rehabilitován v roce 1957). Další díly vyšly v letech 1927 – 1928, na překladech spolupracovala manželka Alisa, rozená von Vitte.
Hašek je humorista největšího formátu a srovnáme-li ho s Cervantesem a Rabelaisem, nebude to snad pozdějším dobám připadat příliš odvážné.
Max Brod, 1926
roman-gazeta.jpg
Na reklamě na román je fotografie Maxe Pallenberga
z Piscatorovy berlínské inscenace z roku 1928
V roce 1929 se objevil v moskevském Státním nakladatelství, v ediční řadě Levná knihovna (Серия «Дешёвая библиотека Госиздата» překlad prvního a druhého dílu románu.
obálka_levného_vydání.jpg
(foto: web sammlung.ru)
Z češtiny přeložil Pjotr Grigorjevič Bogatyrjov, (Пё́тр Григо́рьевич Богатырё́в, 1893 Saratov – 1971 Moskva), vynikající ruský folklorista, literární vědec, překladatel.
Zážitkem byl pro mne Dobrý voják Švejk, kterého jsem četl v ruském, německém a částečně i francouzském překladu. Nádherné dílo – přesně takové, jaké Francouzi nazývají ‚přímou akcí‘.
Ilja Erenburg, 1933
Pjotr Grigorjevič Bogatyrjov, znalec českého a slovenského umění, pobýval v ČSR v letech 1921–1939, zpočátku jako spolupracovník sovětské diplomatické mise, později v archivech vyhledával rossica pro moskevské Státní literární muzeum. Aktivně se účastnil vědeckého života Pražského lingvistického kroužku a byl jeho členem. Od roku 1934 byl docentem etnografie a folkloristiky na Komenského univerzitě v Bratislavě. Počátkem roku 1940 se vrátil do SSSR, kde vedl moskevský Ústav etnografie. V 50. letech 20. století byl obviněn z kosmopolitismu a upadl v nemilost, avšak posléze byl rehabilitován a stal se roku 1964 profesorem na MGU (Moskevská státní univerzita).
Švejk se nemohl zrodit jinde než v Čechách za švejkovin rakouské vlády, než v národě, který měl, musil jít a šel umírat za lidi, do nichž mu nic nebylo, za dynastii, které se odjakživa posmíval, za zájmy, které mu byly cizí.
Karel Vaněk, 1928
Předmluvu k vydání Bogatyrjovova překladu Švejka napsal Vladimir Alexandrovič Antonov-Ovsejenko (Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, ukrajinsky Володимир Антонов-Овсєєнко (1883 Černigov – 1938, věznice Butyrka, Moskva; oběť stalinských represí). Antonov-Ovsejenko byl vedoucím zastupitelství SSSR v Československu v letech 1924–1928.
Hašek je náš. Hašek s neotřesitelnou přesvědčivostí, se silnou, žhavou nenávistí, staví na pranýř prohnilý panský buržoazní svět. Československá buržoazie nemá ráda Haška, stydí se za něj jako za tajnou nemoc. Proletářské Československo, proletářská inteligence z celého světa je na Haška hrdá jako na jednoho ze svých nejlepších tvůrců.
V. Antonov-Ovsejenko
Podle svědectví Jurije Tyňanova prohlásil I.P.Pavlov, že Švejk je jediná kniha, kterou byl v poslední době uchvácen.
Jiří Weil, 1935
… jednu prosbu bych měl na Tebe: Mohla-li bys mě poslat sem (na frontu občanské války ve Španělsku) Dobrého vojáka Švejka, to sovětské vydání. Třebaže zde mám náladu naprosto a docela nešvejkovskou, postrádám někdy ten geniální humor.
dopis ze Španělska, 1937
V roce 1937 vyšel v ruštině překlad románu jako Putování Švejka (Похождений Швейка). Autorem byl profesor Lotyšské státní univerzity Viktor Grigorjevič Černobajev (Виктор Григорьевич Чернобаев, DrSc., 1891 Feodosije – 1947 Riga). Nedosahoval úrovně překladu Bogatyrjova, stejně jako překlad z roku 2001, který pořídili pro nakladatelství Fénix (Феникс) Moskva V. Lavrovová a A. Fedorov.
Švejk je kouzelník, který odhaluje a poráží degenerovaný svět. Je to hrdina, který dovede dát víru, že ne vše je ztraceno.
Bohumil Hrabal
Překlad Petra Grigorjeviče Bogatyrjova byl v letech 1956 – 2016 (podle ruské wikipedie Похождения бравого солдата Швейка) vydán v nákladu, více než 5,3 miliónu výtisků, většinou s ilustracemi Josefa Lady. Je vydáván dodnes.
Jiří Klapka
Citáty vybrány z knihy Radko Pytlíka Švejk dobývá svět, Kruh Hradec Králové, 1983
Obálky současných vydání Švejka v Rusku
sberatelské_vydání.jpg
vydání_2019.jpg
Sběratelské vydání,  2020
Vydání z roku 2019
e-kniha_2013.jpg
audiokniha_2023.jpg
E-kniha, 2013
Audiokniha, 2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *