26. celostátní rusistický seminář – Mohelnice 2020
HODNOCENÍ

By | 2.10.2020
Ve dnech 18. – 19. 9. 2020 jsme měli možnost se opět sejít, tentokrát na 26. celostátním rusistickém semináři, který se už potřetí konal v pohostinné a přátelské atmosféře SPŠE a OA Mohelnice.
Semináře s podtitulem „Vybrané kapitoly současného ruského jazyka a literatury“ se zúčastnilo 25 kolegů – učitelů ruského jazyka a 11 přednášejících – odborníků, rusistů.
sál.cz.jpg
Ve 14 hodin byl seminář zahájen: Mgr. Jiřím Klapkou – předsedou ČAR a ČRS Praha, Mgr. Vlastou Klausovou – odborným garantem semináře, vedoucí odd. slovanských jazyků ZČU Plzeň, Ing. Milošem Pallou – ředitelem SPŠE a OA Mohelnice, Ing. Josefem Peškarem – ředitelem Nadačního fondu OA Mohelnice a Mgr. Šárkou Miketovou – organizačním garantem semináře.
První přednášku Božena Němcová a Rusko přečetla za oblíbenou, ale omluvenou PhDr. Radku Hříbkovou,CSc. (PdF UK Praha) Mgr. Vlasta Klausová. V následující besedě byl připomenut vztah Boženy Němcové k Rusku i Publikace Dora (monolog dcery Boženy Němcové), kterou Asociace a Společnost vydali v roce 2012.
V 15 hodin jsme se od Mgr. Jiřího KlapkyMgr. Vlasty Klausové dozvěděli o činnosti ČAR a ČRS, o jejich úspěšné prezentaci v zahraničí a byli informováni o možnosti účasti českých rusistů na XV. mezinárodním kongresu MAPRJAL v Petrohradě, v roce 2023.
Byli jsme také informování o průběhu Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník v uplynulém školním roce. Jako tradičně byl na semináři vyhlášen nový – již 55. ročník této přehlídky v recitaci a zpěvu v ruském jazyce.
PhDr. Janu Sovákovou,CSc. (FPE ZČU Plzeň) velmi dobře zastoupil její kolega, Doc. Gigla Dzhyndzholiia, Csc. s přednáškou na téma Současné metody ve výuce ruského jazyka.
Dzindzholila.cz.jpg
Doc. Gigla Dzhyndzholiia, Csc.
Po přestávce nás Mgr. Vlasta Klausová (ZČU Plzeň) seznámila s Ruskými příslovími a jejich využitím při výuce ruského jazyka. Kromě mnoha známých i méně známých přísloví připravila i aktuální Terminologii „nouzového stavu“, pandemie COVID-19. Bude v příloze.
Další vystupující dle programu Mgr. Anastasia Kopřivová (Slovanská knihovna – Národní knihovna ČR) se ze zdravotních důvodů omluvila. Na její téma: Ruská populární hudba 20. a 30. let XX. století vystoupil Mgr. Jiří Klapka. Představil tvorbu a osudy umělců v emigraci – Naděždy Plevické, Alexandra Věrtinského a Petra Leščenka.
sál 1.jpg
Po večeři nás čekal večerní blok, který zahájil Mgr. Igor Jelínek, Ph.D. (FF Ostravské univerzity) se Současnou ruskou literaturou. Při jeho poutavé přednášce jsme se mohli zamyslet už nad samotným termínem „současný“, kteří ne všichni chápeme stejně. Igor Jelínek věnoval pozornost i tvorbě postmoderní.
Na sklonku prvního dne jsme si připomněli 75. výročí konce 2. světové války, jednak očima muzikologa – Píseň jako obraz doby (Mgr. Jiří Klapka), jednak očima písničkářů – Velká vlastenecká válka v tvorbě ruských bardů. A tak jsme si mohli spolu s Alexejem KudrjavcevemIgorem Jelínkem zazpívat mnoho krásných písní, které opravdu „chytaly za srdce“.
Páteční třešničkou na dortu bylo nocturno celostátní přehlídky 54. ročníku Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník – kategorie absolventů VŠ, ve kterém vystoupili představitelé všech regionů ČR. Emočně silný zážitek psané slovo nepostihne, ale ti, kteří se jej zúčastnili osobně, na něj budou jistě dlouho vzpomínat.
Druhý den semináře zahájila Mgr. Jana Ivanov Maksoudová (ZŠ Ladova, Litoměřice) prezentací s názvem Současná ruská literatura pro mládež ve výuce RJ. Kromě autorů i jejich děl jsme se mohli seznámit se stručným obsahem a dostali jsme i užitečné tipy pro svou další praxi.
Dalším tématem byly Didaktické drobnosti Doc. PhDr. Evy Vysloužilové, CSc. (FF Univerzity Palackého, Olomouc), které jsme si díky autorčině šarmu a smyslu pro humor velmi užili.
Po přestávce jsme mohli nahlédnout pod pokličku vzdělávacího portálu Lingea, kterou nám nadzvedla Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D. Spolu s ní jsme se také zamysleli nad tvorbou Nové učebnice ruštiny v praxi a získali odkaz na zkušební verzi vzdělávacího portálu Lingea, kde jsou již dostupné první verze nových on-line učebnic cizích jazyků a dalších pomůcek pro výuku: https://vyuka.lingea.cz/.
Také jsme získali několik dalších užitečných odkazů. Na https://dict.com, případně na https://slovniky.lingea.cz/ jsou hezky pohromadě slovníky Lingea. Web https://www.nechybujte.cz/ zase může výrazně pomoci při nejasnostech s českými synonymy, pravopisem či gramatikou, přednášející ukázala také možnosti práce s automatickými opravami textu. Překladač na https://prekladac.lingea.cz/ sice není vhodnou pomůckou k výuce cizích jazyků, ale jistě dobře poslouží, když je třeba rychle přeložit větší množství textu.
Jako bonus získali všichni účastníci speciální kód LNGRU20 na 20% slevu všech produktů firmy Lingea s platností do konce října.
malenovaseznam.cz.jpg
Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, PhD
Se specifiky výuky ČJ u rusky mluvících studentů nás díky své praxi při výuce rusky mluvících studentů a několikaletému „sběru“ jejich „perliček“ seznámila Mgr. Eva Levá (Czech Prestige Praha a ZŠ Dešná).
Po obědě následovala poslední prezentace Tajná místa v Rusku aneb kam byste se rozhodně vydat neměli… Mgr. Alexandra Ivanova (Gymnázium Litoměřice). Vzhledem k zajímavosti a šíři tématu byl autor požádán o vystoupení při dalším setkání.
V závěru semináře byli účastníci seznámeni s projekty: Zpívá celá školaMgr. Eva Finkeová (Gymnázium Český Těšín), Poznej mou zemiDopisy přátelůmMgr. Jiří Klapka, Mgr. Eva Levá, Mgr. Vlasta Klausová.
A pak už jen zbývalo zhodnotit seminář a udělit osvědčení o účasti. Pro zúčastněné je osvědčení zároveň potvrzením o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Seminář je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako součást dalšího vzdělávání učitelů a je možné jej zařadit do žádosti o dotaci v rámci šablon pro ZŠ a SŠ v kategorii DVPP.
Ještě jednou děkujeme pořadatelům za milou atmosféru a už teď přemýšlíme nad novými tématy pro příští seminář, který se uskuteční 17. – 18. září 2021 v Mohelnici.
Eva Levá, Vlasta Klausová
Přílohy:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *