XXIX. Mezinárodní Aksakovské slavnosti

By | 17.10.2019
Ve dnech 27. – 28. září se v hlavním městě Baškirtostánu Ufě konaly každoroční Mezinárodní Aksakovské slavnosti. Letos byly kromě obvyklého vzdání holdu spisovateli a jeho synům, též významným spisovatelům a představitelům ruské kultury, věnovány také dvěma významným výročím: 75. výročí narození Michaila Čvanova a 260. výročí založení chrámu ve vesnici Naděždino.
Tradičně se slavností zúčastnili i někteří z potomků slavného spisovatele, v letošním roce se kromě tradičního přátelského přijetí dostalo vyjádření úcty a paměti krajanům, potomkům těch, kteří v neblahých dobách po Říjnové revoluci r. 1917 museli opustit svoji vlast. Nikdy však na ni nezapomněli a předávali dalším generacím povědomí o vysoké kultuře a přátelství obyčejných lidí v zemi pod Uralem. České krajanské zastoupení na slavnostech představovala paní PhDr. Alexandra Křepinská, která je potomkem slavného ruského spisovatele, literárního a divadelního kritika, vysoce postaveného státního a veřejného činitele carského Ruska Sergeje Timofejeviče Aksakova (1791–1859). Mezi jejími předky byl i Ivan Petrovič Kurojedov, jehož příbuzný dal ve vesnici Naděždino postavit pravoslavný chrám. Obě tyto okolnosti nalezly přímou a důstojnou reflexi v obsahu a organizaci memoriálních oslav.
M. Odarčenko
* * *
Na snímku autorka článku dr. A. Křepinská uprostřed skupiny
O obnovu památek spojených se životem a dílem S.T. Aksakova se zasloužili M. Čvanov, spisovatel, publicista, předseda Aksakovského fondu a ředitel muzea S.T. Aksakova, viceprezident Mezinárodního fondu slovanského písemnictví a kultury, laureát mnoha literárních cen, cestovatel a speleolog. Aksakovské slavnosti si v průběhu let vytvořily své vlastní tradice a jednou z nich je zahájení programu akcí dopolední „aksakovskou hodinou cti“ na Ufijském velitelském říčním učilišti a „hodinou morálky“ v Aksakovském gymnáziu č. 11.
Na „hodinu cti“ přišli čestní hosté slavností: kontradmirálové B. Zulkarnajev a N.G. Kovalenko (Moskva), viceadmirál U.N. Bajzert (Murmansk), generálporučík letectva N.F. Gavrilov (Moskva), básník a šéfredaktor časopisu „Moskva“ V.V. Artemov, prezident mezinárodního fondu slovanského písemnictví a kultury a šéfredaktor časopisu „Russkij dom“ A.N. Krutov, náměstek generálního ředitele Mezinárodního slovanského centra L.Ju. Redkij, předseda Aksakovského hnutí Samarské oblasti, skladatel a zpěvák P.Korovin, historik D.Ju. Logunov (Čeljabinsk), generální ředitel Katav-Ivanovské továrny na výrobu nástrojů a předseda správní rady Asakovského fondu D.R.Sagdetdinov a členové sportovního klubu Aksakova. Vysocí armádní činitelé přijali přísahu nastupujících studentů a slavnostně jim předali studentské průkazy.
Zároveň probíhalo ve velkém sále Aksakovského gymnázia setkání studentů s hosty. Pohovořit se studenty o literatuře přišli: tajemník Svazu ruských spisovatelů V.I.Lichonosov, předseda Orenbugského oblastního oddělení Svazu ruských spisovatelů M.Kildjašov, básník a předseda Vologdské pobočky Svazu ruských spisovatelů M.I.Karačov, předsedkyně Komise pro obnovu ruského vojenského hřbitova ve městě Šipka G. Chadžijeva (Bulharsko) a potomek rodu Aksakovů A. Křepinská (Praha, ČR). Hodina začala studentskou literární inscenací „Oživlé stránky Aksakovových knih“ a potom začala diskuse o významu ruské literatury v různých historických etapách státu, zejména však v období Velké vlastenecké války.
Slavnostní akce prvního dne pokračovaly v muzeu S.T. Aksakova, kde se hlavní událostí stalo otevření nové expozice věnované Grigoriji Sergejeviči Aksakovovi, synovi spisovatele, jenž byl nejlepším gubernátorem své doby. Součástí expozice se stala i přesná kopie „Samarského praporu“ – standarty, kterou samařané vyšili pro bulharské bojovníky za svobodu v průsmyku Šipka v r. 1877. Slavnostního předání standarty se účastnil potomek ruského generála Pavla Kalitina, který vedl ruské vojáky v osvobozenecké válce proti Turkům. V muzeu byla též zahájena výstava obrazů malíře Rezjapa Vakilova.
mas_02.jpg
mas_03_1.jpg
Na závěr prvního dne slavností byly položeny věnce a květiny k pomníku S.T. Aksakova a A.S. Puškina v Puškinově aleji a večer byl zakončen představením v Aksakovském lidovém domě (Baškirské státní divadlo opery a baletu). Po uvítání jménem nejvyššího představitele Baškirtostánu Radijem Chabirovem hosté shlédli ukázky z operních a baletních představení a ve foyeru divadla si mohli prohlédnout výstavu knih a uměleckých předmětů – práce uchazečů o Aksakovskou cenu.
Druhý den Aksakovských slavností se přesunul do Belebejevského kraje. Významnou událostí se stala slavnostní bohoslužba k 260. výročí založení Dmitrijevského chrámu ve vesnici Naděždino. Mši sloužil ufijský a sterlitamakský metropolita Nikon, salavatský a kumertauský biskup Nikolaj, birský a beloreský biskup Spiridon a další duchovní. K významnému výročí dal Aksakovský fond chrámu ikonu Mandylionu (Spasa Nerukotvornogo) a od českého potomka dostal chrám ikonu sv. Ludmily a sv. Václava.
mas_04.jpg
mas_05.jpg
Po prohlídce Aksakovského muzea a kladení květin u spisovatelovy sochy byly pro hosty a obyvatele vesnice Naděždino na ústředním náměstí připraveny stánky s národními pokrmy – baškirskými, tatarskými, čuvašskými, mordvinskými, ruskými a ukrajinskými. Hosté se také seznámili s národními kroji, písněmi a tanci.
mas_06.jpg
mas_07.jpg
Hosté se následně přesunuli do nedaleké vesnice Prijutovo, kde v kulturním domě shlédli folklorní představení „Aksakovský podzim“.
Slavnosti byly zakončeny v kulturním domě města Belebej, kdy domácí i zahraniční hosté vzdali hold S.T. Aksakovovi jako významnému představiteli klasické ruské literatury.
PhDr. Alexandra Křepinská, CSc. MFF UK Praha

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *