Author Archives: admin

JUBILEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO V MOSKVĚ SLAVENÉ ANEB RUKA PŘES STOLETÍ PODANÁ

By | 24.5.2022

Osobně vyznávám přísloví že lepší je mít sto přátel, než sto rublů. Mezi ty nejbližší patří moskevská básnířka a spisovatelka Galina Lifšic-Artěmjeva, CSc., autorka mnohých skvělých překladů našich klasiků do ruštiny. Tento světový jazyk je i prostředníkem poznávání české klasiky. Na snímku jedna z vítězek soutěže, Galina Lifšic a Oksana Kurenja,děkanka fakulty cizích jazyků Od roku 2018 je… Read More »

ARS POETICA – KDYŽ MÚZY NEMLČÍ 4

By | 4.5.2022

V Českých Budějovicích se 29. dubna 2022 konala jihočeská regionální přehlídka Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník. Rád jezdím na Pedagogickou fakultu do Českých Budějovic. Oddělení ruského jazyka a literatury vede doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D., duší konverzačních a uměleckých soutěží v ruštině je obětavá PhDr. Marta Vágnerová, Ph.D. Letošní jihočeská regionální přehlídka Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník… Read More »

ARS POETICA – KDYŽ MÚZY NEMLČÍ 3

By | 3.5.2022

Po dvouleté přestávce se 22. dubna 2022 konala východočeská regionální přehlídka Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník. Ve slavnostní aule Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové přivítal účastníky hlavní organizátor regionální přehlídky Mgr. Miroslav Půža, Ph.D z katedry ruského jazyka a literatury. Recitátorky a zpěvačky ze základních i středních škol vytvořily milou atmosféru a porota byla velmi spokojená s výkony i s výběrem… Read More »

MULTIKULTURNÍ KONCERT SPOLEČNĚ ZA MÍR V BRNĚ

By | 25.4.2022

Centrum Brusinka, z.s., vzdělávací a volnočasové multikulturní centrum v Brně, vás zve na koncert Společně za mír s písničkáři Jiřím Vondrákem a Aljošou Kudrjavcevem. V první části koncertu zazní repertoár nadaných zpěváků a hudebníků z Česka, Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu a dalších zemí (Elizaveta Černják, Tim Alans a další), zároveň i ruských dětských divadelních skupin našeho Сentra. Uslyšíte písně v různých jazycích. Na klavír bude… Read More »

BENEFIČNÍ KONCERT OD SRDCE K SRDCI V PRAZE

By | 25.4.2022

V centru hlavního města, v Pražské obci unitářů se 28. dubna 2022 uskuteční od 18,30 hodin mezinárodní benefiční koncert nazvaný Od srdce k srdci. Vystoupí v něm písničkáři Jiří Klapka, Jurij Trofimec, pěvecký soubor Ruská duše a houslový virtuos Alexandr Shonert. V programu zazní lidové a bardovské písně i vážná hudba. Výtěžek koncertu bude věnován na podporu rodin v nouzi. KC Unitaria,… Read More »

UČÍME SE RUSKY ABYCHOM MOHLI POMÁHAT

By | 21.4.2022

Řadu let se na našich akcích setkáváme s paní učitelkou Mgr. Jitkou Peterovou a jejími úspěšnými žáky. Dříve na základní škole v Čelákovicích, nyní ve Staré Boleslavi připravuje své žáky ve zpěvu a recitaci v ruštině. Na regionálním kole Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník nám paní učitelka vyprávěla o své nové zkušenosti. Občas se stává, že i po mnoha… Read More »

ARS POETICA – KDYŽ MÚZY NEMLČÍ 2

By | 13.4.2022

V pražském Slovenském domě se 11. dubna 2022 konala pražská a středočeská regionální přehlídka Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník. Účastníci vyslechli verše a písně v ruštině, ale i v ukrajinštině, zazněly také překlady do češtiny a slovenštiny. Interpreti byli i mezi organizátory a hostiteli přehlídky. Ředitel Slovenského domu Vladimír Skalský i předsedkyně Slovensko-českého klubu Naďa Vokušová, absolventka petrohradské žurnalistiky, jsou skvělými… Read More »

HLEDÁME UČITELE ČEŠTINY

By | 12.4.2022

Často a rádi vítáme na našich akcích studenty z pražské jazykové školy Czech Prestige. O to více nám bylo líto, když z důvodu nemoci je ředitel školy doktor Zdeněk Okůnek omlouval z účasti na regionálním kole ARS POETICA – Puškinův památník, které se konalo 11. dubna 2022 ve Slovenském domě. Při rozhovoru si postěžoval, že velmi nutně potřebuje pro ukrajinské… Read More »

ARS POETICA – KDYŽ MÚZY NEMLČÍ

By | 11.4.2022

Verše a písně v ruštině i ukrajinštině zněly na celomoravské přehlídce Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník, která se konala 7. dubna 2022 v aule Obchodní akademie Mohelnice. Šestnáct vystoupení zpěváků a recitátorů napříč Moravou – od Krnova až po Hustopeče. Každé vystoupení byl zážitek, o každém by se mohl napsat článek. Tak alespoň stručně o některých: Dvojčata Soňa a Pavlína… Read More »

GAGARIN 60 + 1

By | 11.4.2022

Šedesáté výročí letu prvního člověka do vesmíru jsme si na našich stránkách připomněli v dubnu 2021 celkem pětkrát. Publikovali jsme odkazy na písně, které inspiroval, vzpomínky jeho přátel i fotografie z Gagarinova soukromí. Přinášíme odkaz na rozhovor se spisovatelkou Lenkou Procházkovou, která jako patnáctiletá provázela Jurije Gagarina po Praze. Jiří Klapka Lenka Procházková vzpomíná, jak po Česku… Read More »

Výběrové řízení do pracovních skupin revize RVP ZV

By | 8.4.2022

Expertní panel MŠMT zveřejnil k připomínkování text Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Po jeho dokončení a projednání MŠMT bude zahájena tvorba vlastního RVP ZV. Informace o revizi RVP ZV Připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV Pokud jste se ještě nezapojili do připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV, stihnete to do 21. dubna 2022. Je důležité,… Read More »

Konference DIALOG KULTUR XI v Hradci Králové

By | 1.4.2022

Mezinárodní vědeckou konferenci uspořádaly ve dnech 24.– 25. března 2022 Katedra ruského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, Slavistická společnost Franka Wollmana na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Česká asociace rusistů. DIALOG KULTUR je konference zaměřená na vzájemné působení kultur a jazyků se zvláštním zřetelem na kulturu a jazyky slovanského areálu. Uskutečnilo se jednání v sekcích jazykovědné, lingvodidaktické… Read More »

Zasedání výborů Česko-ruské společnosti
a České asociace rusistů

By | 30.3.2022

V sobotu 26. března 2022 se v Praze uskutečnilo společné zasedání výkonného výboru Česko-ruské společnosti a republikové rady České asociace rusistů. Na jednání byly zhodnocena činnost spolků v uplynulém roce, kdy řada tradičních aktivit proběhla distančními formami, ale více než v minulosti se dařilo prezentovat naši kulturu v zahraničí. Byly také projednány plány činnosti na rok 2022 a přijato prohlášení: Výbory Česko-ruské… Read More »

FESTIVAL ARS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK 2022 – ZMĚNY

By | 19.3.2022

Změny v konání krajských kol Festivalu ARS POETICA k 19. březnu 2022. Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina: NEKONÁ SE kontakt: Mgr. Lucie Vahalová, ruscentrbrno@gmail.com Moravskoslezský kraj: NEKONÁ SE kontakt: Mgr. Markéta Hejdová, marketa.mzikova@seznam.cz Interpreti z těchto regionů se mohou přihlásit do Olomouckého a Zlinského regionálního kola, které se koná 7. dubna 2022 od 9. hodin v Obchodní akademii Mohelnice. Garantem tohoto kola je Mgr.… Read More »