Jak se nám to v Praze povedlo (aneb Gymnázium Blansko na celostátní přehlídce Ars poetica – Puškinův památník 2013)

By | 30.5.2013

V pátek 10. května 2013 se v Ruském centru vědy a kultury v Praze konalo celostátní kolo soutěžní přehlídky  přednesu ruských uměleckých textů Ars Poetica – Puškinův památník. Naše škola měla hned tři želízka v ohni – zpěvačku Janu Panáčkovou ze 4.A a dvě scénky – trojjazyčnou hrůzostrašnou rytmickou koláž Polednice a dramatizaci satirické povídky Michaila Zoščenka Istoria bolezni – Příběh nemoci. Polednici ztvárnili studenti kvinty B (Katka Feiková, Šárka Kuncová, Kristýna Skoupá a rapper Mc poem alias Pepa Dvořák), ve scénce hrál hlavní roli vypravěče Adam Kolář ze septimy B, jeho nemocné druhé já byl Adam Pernica z kvarty B, lékaře představoval Tadeáš Vašíř ze sexty B, sestřičku Adéla Formánková z kvinty A a dvojroli babky a manželky sehrála Kristýna Valentová, také z kvinty A.

V naší kategorii hudebního projevu a kolektivního přednesu se ve velkém sále představilo celkem 37 vystoupení, v Kabinetu poezie bylo vystoupení 12 .  Předsedkyní poroty byla autorka učebnice ruštiny „Pojechali“ paní Klaudie Eibenová. Všichni reprezentanti naší školy podali jako vždy maximální výkony a v těžké konkurenci ruštinářů ze všech krajů naší republiky skvěle obstáli. Pořadí se v celostátním kole neurčuje, porota uděluje mimořádná ocenění a uznání za vynikající reprezentaci.

V letošním ročníku byla v kategorii kolektivních vystoupení udělena pouze dvě mimořádná ocenění a z toho jedno dostala naše Polednice za tvůrčí přístup ke zpracování uměleckého textu! Uznání za vynikající reprezentaci získala je jak Jana Panáčková za svůj překrásný zpěv v doprovodu klavíru paní učitelky SZUŠ Oleny Cupákové, tak naše Istoria bolezni za výbornou práci s náročným textem!

Takže skvělý úspěch – víc jsme snad ani vybojovat nemohli !

A to ještě navíc zástupkyně Ruského centra paní Inna Kuzněcovová slavnostně předala naší malířce Kristýně Skoupé knihu veršů Sergeje Michalkova, kde je otištěna její celostránková ilustrace k básni Ďáďa Sťopa – Strýček Štěpán. Kristýna se loni účastnila mezinárodní výtvarné soutěže ke stému výročí Michalkovova narození a její malba byla vybrána jako jediná z České republiky!

Naši účinkující si odvezli z Prahy krásné knihy v ruštině, upomínkové předměty a spoustu zážitků a užitečných zkušeností. Patří jim veliký dík a obdiv, odvedli skvělou práci, reprezentovali celé naše město a naše škola může být na ně právem hrdá.

 PhDr. Dana Fránková

Napsat komentář