Evžen Oněgin v Ruském středisku v Praze

By | 13.1.2020
U příležitosti 180. výročí narození P. I. Čajkovského se ve čtvrtek 16. ledna od 19.00 hodin ve velkém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskuteční koncertní provedení opery Evžen Oněgin.
Účinkují: T. Janošová, O. Korotkov, V. Koval, J. Nováček, M. Mkrtčan, L. Sass, N. Šonertová, A. Šonert N. Višňakov, T N. Volkovová, V. Vonásek a další.
Ve druhé části večera zazní romance a instrumentální skladby P. I. Čajkovského v podání J. Kruglova, G. Ibragimovové, M. Vyskvorkinové, S. Melnikovové, F. Subbotina aj.
Režie: E. Treskin.
– vstup volný –
Ruské středisko vědy a kultury – velký sál, Na Zátorce 16, Praha 6
16.1.2020 od 19.00 hodin.
onegin.jpg

Festival ARS POETICA – Puškinův památník a rusistické semináře v roce 2020

By | 9.1.2020

KRAJSKÁ KOLA A CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA

Liberecký kraj: 4.3.2020 – Gymnázium F.X. Šaldy Liberec
kontakt: Mgr. Zuzana Kostincová, zuzana.kostincova@gfxs.cz
Hradecký a Pardubický kraj: 26.3.2020 – Univerzita Hradec Králové
kontakt: Mgr. Miroslav Půža, PhD., miroslav.puza@uhk.cz
Moravskoslezský kraj: 27.3.2020 – Kino K3 Bohumín
kontakt: PaedDr. Eva Mžiková, mzikova.e@seznam.cz
Ústecký kraj: 1.4.2020 – Divadlo Litoměřice
kontakt: Mgr. Jana Maksoudová, jana.maksoudova@seznam.cz
Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina: 4.4.2020 – Pedagogická fakulta MU Brno
kontakt: Mgr. Tatiana Savchenko, ruscentrbrno@gmail.com
Olomoucký a Zlínský kraj: 7.4. 2020 – Obchodní akademie Mohelnice
kontakt: Mgr. Šárka Miketová, miketova@oam.cz
Jihočeský kraj: 15.4.2020 – Pedagogická fakulta České Budějovice
kontakt: PhDr. Marta Vágnerová, PhD, Marta.Vagnerova@seznam.cz
Plzeňský a Karlovarský kraj: 20.4.2020 – Západočeská univerzita Plzeň
kontakt: Mgr. Vlasta Klausová, klausova@ujp.zcu.cz
Praha a Středočeský kraj: 24.4.2020 – Ruské středisko vědy a kultury Praha
kontakt: Mgr. Eva Levá, kolovec@seznam.cz
CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA: 5.6.2020 – Ruské středisko vědy a kultury Praha
kontakt: Mgr. Klaudia Eibenová, keibenova@centrum.cz
Mgr. Jiří Klapka, klapkajiri@seznam.cz
SEMINÁŘE
Rusistický seminář a tvůrčí dílna MASLENICA
a zasedání Republikového výboru ČAR: 27.2.2020 – Ruské středisko vědy a kultury Praha,
kontakt: Mgr. Ludmila Nyklová, kurzy@rsvk.cz
26. Celostátní rusistický seminář
a zasedání Republikového výboru ČAR: 18.-19.9.2020 – Obchodní akademie Mohelnice,
kontakt: Mgr. Šárka Miketová, miketova@oam.cz

Pro tichou vzpomínku na doc. PaeDr. Mojmíra Vavrečku, CSc. (1934-2020)

By | 7.1.2020
Doc. PaeDr. Mojmír Vavrečka, CSc. (1934-2020)
Vystudoval rusistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, pak učil ruštinu na Průmyslové škole v Ostravě-Vítkovicích a na Hutnické průmyslovce v Havířově.
Od roku 1972 pracoval na katedře ruského jazyka na Pedagogické fakultě v Ostravě (15 let byl vedoucím katedry), po založení Ostravské univerzity na katedře slavistiky její Filozofické fakulty.
Ve Volgogradě složil aspirantské zkoušky a ve Voroněži obhájil dizertační práci, na Ostravské univerzitě se pak habilitoval jako docent ruského jazyka. Jeho oborem byla lexikologie a tvorba slovníků. Jako autor a spoluautor se podílel na vydání 12 slovníků česko-ruských, rusko-českých, je autor asi 80 odborných prací, několika učebnic ruštiny a další odborné jazykové literatury.
Připomeňme alespoň
  • 2000 nejpoužívanějších ruských slov
  • Česko-anglický anglicko-český slovník managementu
  • Česko-německý, německo-český slovník managementu
  • Česko-ruský, rusko-český slovník managementu
  • Hry ve výuce angličtiny francouzštiny, ruštiny
  • Ruská slovesa a jejich české ekvivalenty
Znala jsem Mojmíra snad 50 let. Poznali jsme se při organizování krajských kol Puškinova památníku; byl vedoucí týmu a garant toho, že vše proběhne v klidu a míru. Vždy klidný, vstřícný, s úsměvem a mimořádně laskavý. Však když jsme oslavovali 50 let konání PP a Mojmír vjel do sálku, všichni vstali a tleskali! Ubránit se slzám se tehdy nedalo…
Neměl to se zdravím jednoduché. Ve svých 52 letech po prodělané chřipce ochrnul. Pohyboval se nejprve pomocí holí, později na vozíku, nestěžoval si, ba dokázal ocenit péči v Domově seniorů v Havířově. A stále pracoval. K malíčku levé ruky měl připevněnu tužku a díky počítači a různým programům překládal z ruštiny a angličtiny alternativní a technickou literaturu. Nikdy se nevzdal. Nikdy.
Je mi líto, že už neuslyším: „Přijď, ukážu ti, co jsem zase zjistil!“
Čest jeho památce!
Mgr. Klaudia Eibenová

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU 2020

By | 3.1.2020
Milí přátelé, do Nového roku 2020 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a dobré nálady.
Mgr. Jiří Klapka
předseda RV ČAR
Mgr. Eva Levá
I. místopředsedkyně RV ČAR
Pro radost přikládáme odkaz na tříkrálové koledování Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka. Vycpálkovci byli prvním československým souborem, který po válce s velkým úspěchem vystoupil v Moskvě. Letos to bude již sedmdesát let. Od té doby se v souboru vystřídaly tři generace a členstvím se chlubí více než 700 zpěváků, tanečníků a muzikantů.

Ruskému centru v Plzni je 7 let

By | 6.12.2019
Před sedmi lety, 12. prosince 2012, se při Západočeské univerzitě v Plzni konalo slavnostní otevření prvního Ruského centra fondu „Russkij mir“ v České republice. V tomto roce se bude v Ruském centru v den narozenin konat výroční setkání pro učitele ruského jazyka, studenty a přátele centra.
V plzeňském Ruském centru fondu „Russkij mir“ se každý rok konají desítky akcí: kurzy ruského jazyka jako cizího pro různé úrovně znalosti jazyka, kurzy zvyšování kvalifikace pro učitele ruštiny, výstavy, promítání filmů, konference a kulaté stoly, workshopy a odborné semináře. Svoji odbornou stáž zde absolvují studenti FF ZČU, oboru Mezinárodní vztahy – Ruská studia. Každé léto připravujeme zajímavé kurzy pro účastníky Mezinárodní letní jazykové školy ZČU.
Každý rok v dubnu pořádáme, společně s Českou asociací rusistů, z.s. a Česko-ruskou společností, z.s., krajské kolo festivalu recitace a zpěvu v ruském jazyce „ARS POETICA-Puškinův památník“. V roce 2020 to bude konat již 54. ročník tohoto festivalu. Soutěže se každoročně účastní kolem stovky žáků a studentů základních a středních škol Plzeňského kraje a také studenti ZČU. Všichni předvádějí své umění v oblasti recitace, zpěvu a dramatickém ztvárnění děl ruských autorů. Ruské centrum se také aktivně podílí na organizaci celorepublikového kolo festivalu „ARS POETICA-Puškinův památník“, které se koná v Praze, vždy v den výročí narození A.S.Puškina (6.června).
V sekci ruského jazyka při každoroční Konferenci studentských odborných prezentací v cizích jazycích, kterou pořádá UJP ZČU, prezentují v ruštině studenti Ruského centra a také zástupci SŠ svá odborná témata – např. mezinárodní vztahy nebo kvantová mechanika. V Ruském centru si můžete napsat „Totální diktát“. Je to celosvětová akce, které se ve stejný čas a hodinu účastní tisíce studentů a příznivců ruštiny.
Ruské centrum aktivně spolupracuje s Generálním konzulátem RF v Karlových Varech, Velvyslanectvím RF v Praze, Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností, Ruským střediskem vědy a kultury v Praze, Mezinárodním kulturním institutem „Klíč“ a s dalšími organizacemi v ČR i v zahraničí. To nám umožňuje dělat nové zajímavé projekty, posílat studenty na stáže a na letní jazykové školy, které se konají v různých ruských městech.
Naši studenti se pravidelně účastní také festivalu „Kamarádi, krásné je naše přátelství“, který organizuje fond „Russkij mir“. Se skupinou studentů ZČU jsme byli např. v Bělehradě, v Kamčii (Bulharsko), v Kitenu (Bulharsko). Účastníci si vždy odnesli vzpomínky na nová přátelství a krásnou atmosféru festivalu.
Ne náhodou získala vedoucí Ruského centra Vlasta Klausová v roce 2017 Čestnou plaketu fondu „Ruskij mir“ za šíření ruského jazyka a kultury za hranicemi Ruska a v letošním roce byla vyznamenána medailí Josefa Jungmanna za zásluhy v oblasti lingvistiky a překladu. Metodička Ruského centra, Varvara M. Golovatina, se v roce 2014 stala finalistkou mezinárodního konkurzu „Nejlepší učitel ruské slovesnosti v zahraničí“ a v Moskvě převzala diplom.
Přejeme Ruskému centru při Západočeské univerzitě v Plzni hodně dobrých studentů a další úspěchy.