Category Archives: Nezařazené

Jak se nám to v Praze povedlo (aneb Gymnázium Blansko na celostátní přehlídce Ars poetica – Puškinův památník 2013)

V pátek 10. května 2013 se v Ruském centru vědy a kultury v Praze konalo celostátní kolo soutěžní přehlídky  přednesu ruských uměleckých textů Ars Poetica – Puškinův památník. Naše škola měla hned tři želízka v ohni – zpěvačku Janu Panáčkovou ze 4.A a dvě scénky – trojjazyčnou hrůzostrašnou rytmickou koláž Polednice a dramatizaci satirické povídky Michaila Zoščenka Istoria bolezni – Příběh nemoci. Polednici ztvárnili studenti kvinty B (Katka Feiková, Šárka Kuncová, Kristýna Skoupá a rapper Mc poem alias Pepa Dvořák), ve scénce hrál hlavní roli vypravěče Adam Kolář ze septimy B, jeho nemocné druhé já byl Adam Pernica z kvarty B, lékaře představoval Tadeáš Vašíř ze sexty B, sestřičku Adéla Formánková z kvinty A a dvojroli babky a manželky sehrála Kristýna Valentová, také z kvinty A.

Continue reading

Posted in Nezařazené.

Motivační setkání vyučujících CJ a konference

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání podporují v souvislosti s úpravami Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a chystanými úpravami Rámcových vzdělávacích programů pro střední vzdělávání ve vzdělávacích oblastech Cizí jazyk a Další cizí jazyk školy a pedagogy při zavádění druhého cizího jazyka a dalších cizích jazyků do výuky.

V této souvislosti proběhne na podzim 2013 ve čtyřech krajích ČR Dny cizích jazyků – Motivační setkání vyučujících cizích jazyků a ve spolupráci s kulturními instituty zahraničních států sdruženými v EUNIC také 2. mezinárodní konferenci na podporu vícejazyčnosti ve školách, která se uskuteční 24. září 2013 v prostorách MŠMT.

Více informací a také přihlášku na konferenci najdete v pozvánce: NIDV_přiháška_panelisté_konference CJ_2013

Posted in Nezařazené.

Pozvání na 19. celostátní seminář k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka

19. Celostátní seminář k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka se uskuteční ve dnech 11. – 13. 10. 2013 ve Zlenicích u Čerčan v hotelu Hláska. Seminář pořádá, v rámci celoživotního vzdělávání, Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností, o.s.

Seminář je akreditován MŠMT.

Přihláška ke stažení: Pozvanka-Zlenice-2013

Posted in Nezařazené.

ARS POETICA – Puškinův památník

Celostátní přehlídku 47. ročníku festivalu ARS POETICA – Puškinův památník se uskutečnila 10. května 2013 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze. Dosud nebývalý zájem – 270 účastníků a čtyřicet sedm vystoupení v oblasti recitace a zpěvu děl ruských autorů v ruském jazyce.

Soutěž v uměleckém přednesu ruské poezie, prózy a písní v ruském jazyce Puškinův památník existuje v Českých zemích od roku 1966 (na Slovensku od roku 1959) a je nejstarší evropskou soutěží a přehlídkou v uměleckém přednesu v cizím jazyce. Do roku 1989 byl plný název Puškinův památník – Rossiana, od roku 1990 ARS POETICA-Puškinův památník.

Posted in Nezařazené.

Vítejte na webu České asociace rusistů

Česká asociace rusistů je také na Facebooku. Pokud se k nám chcete připojit na Facebooku nebo Twitteru, stačí kliknout na příslušnou ikonu v záhlaví webu nebo můžete použít některý z níže uvedených odkazů:

 

Posted in Nezařazené.