Zahájen 48. ročník přehlídky Puškinův památník

By | 3.12.2013

Tradiční přehlídka uměleckého přednesu ruské poezie, prózy a písní Festival ARS POETICA – Puškinův památník pokračuje svým 48. ročníkem. Přípravou nového ročníku se zabývali učitelé ruského jazyka na Celostáním rusistickém semináři v Zlenicích 11. – 13. října 2013 i na krajských seminářích, z nichž první se uskutečnil 15.11. 2013 v Ruském centru Západočeské univerzity v Plzni.

Stáhnout pokyny pro organizátory (doporučení k organizování festivalu)

Informace týkající se festivalu ARS POETICA – Puškinův památník naleznete na samostatné stránce Akce > ARS POETICA – Puškinův památník.

Předvánoční koncert A.Kudrjavceva v Brně

By | 5.11.2013

Katedra ruského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně zve všechny příznivce ruské autorské tvorby na předvánoční koncert Alexeje Kudrjavceva, který vystoupí v pátek 13. prosince v 18:00 v budově Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7, v posluchárně č. 50.

Plakát ke stažení

36. celostátní seminář k teoretickým základům DCJ

By | 1.11.2013

Česká asociace rusistů Vás zve na 36. celostátní seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků, který pořádá Katedra rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK v Praze a Kruh moderních filologů.

Seminář se uskuteční v pondělí 9. prosince 2013 od 10 do 13 hodin. Akce proběhne ve Velkém sále Pedagogické fakulty UK v Praze, tématem aktuálního setkání je umělecký text ve výuce cizího jazyka.

Pozvánka ve formátu PDF ke stažení

19. celostátní rusistický seminář

By | 11.10.2013

V termínu 11. – 13. října 2013 se v hotelu Hláska ve Zlenicích u Prahy uskutečnil již tradiční 19. celostátní seminář k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka, kerý ve spolupráci s Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností pořádá Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Seminář je akreditován MŠMT v rámci programu Celoživotního vzdělávání.

Na semináři s příspěvky vystoupili: PhDr. Ivana Ryčlová, Ph.D.; Mgr. Jiří Klapka, PaedDr. Antonín Hlaváček, Mgr. Klaudia Eibenová, Mgr. Jakub Konečný, PhDr. Xenie Vicaire, Mgr. Veronika Kaplanová, Mgr. Halyna Netopilová, Mgr. Natalia Naumova, doc. Galina Kosych, CSc., Mgr. Katarína Gogová a PhDr. Radka Hříbková, CSc.

Hlavní organizátoři semináře: PhDr. Radka Hříbková, CSc., Mgr. Jiří Klapka

Otevřte si příspěvek a prohlídněte si několik fotografií ze semináře.

Stáhnout pozvánku

 

Continue reading