38. celostnátní seminář k teoretickým základům DCJ

By | 1.10.2014

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK v Praze a Kruh moderních filologů zvou na 38. celostátní seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků, který se uskuteční ve středu 5. listopadu 2014 v posluchárně R210 v budově Pedagogické fakulty UK v Praze, Magdalény Rettigové 4.

Téma semináře: Vzdělávací standardy nejen ve výuce cizích jazyků

Vystupující: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D., Mgr. Ludmila Balíková, Mgr. Kateřina Suková Vychopňová, Ph.D., Mgr. Jakub Konečný

Stáhnout pozvánku

Nabídka Ruského střediska vědy a kultury v Praze

By | 15.9.2014

Уважаемые коллеги!

Мы хотели бы предложить вашему вниманию специализированные курсы, которые могут заинтересовать ваших студентов. Эти курсы направлены на усовершенствование знаний русского языка, а также знакомство с культурой и историей России.

Подробную информацию вы можете найти на нашем сайте http://rsvk.cz/kurzy/specialni-kurzy.php

Doplňující didaktické studium ruského jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ

By | 10.9.2014

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty UK v Praze nabízí zájemcům doplňující didaktické studium ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Absolventi tohoto 80 hodinového vzdělávacího programu mohou působit na příslušném typu škol jako učitelé ruského jazyka.

Více informací o kurzu a také požadavky na účastníky (vč. upřesnění, pro koho je vzdělávací akce určena) se dozvíte v katalogu vzdělávacích programů CŽV.

Stáhnout pozvánku s informacemi

Přejít na web KRL a přihlásit se na vzdělávací akci

Seminář pro učitele RJ v Ostravě

By | 25.6.2014

Oddělení rusistiky katedry slavistiky dlouhá léta spolupracuje s učiteli ze základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Všechny učitele ruského jazyka, ale i posluchače rusistiky a překladatele sdružuje Česká asociace rusistů (ČAR), jejíž pobočka funguje na FF OU v Ostravě od roku 1991. Pobočka ČAR pořádá pro učitelskou veřejnost řadu pravidelných akcí, ke kterým patří krajská kola dvou soutěží v ruském jazyce pro základní a střední školy: Konverzační soutěž v ruském jazyce a Ars Poetica – Puškinův památník. Členové pobočky ČAR se těchto soutěží účastní jednak v roli porotců, jednak také připravují své žáky a studenty na tyto soutěže.

Continue reading