Konference Pražská rusistika 2014

Ve čtvrtek 10. dubna 2014 proběhla na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze mezinárodní konference pro studenty Pražská rusistika 2014. Vystoupilo celkem 22 referujících z České republiky, Slovenska, Polska i Ruské federace.

Více informací na webu konference.

Posted in Nezařazené.

Konference Varšavské univerzity „Между волей и служением“

Научный кружок русской литературы при Инстутуте русистики Варшавского университета приглашает всех студентов и аспирантов принять участие в Mеждународной научной конференции ,,Между неволей и служением. Образы раба в славянской культуре“ (16-17.05.2014).

Информационное письмо

Заявка

Posted in Nezařazené.

Pražská rusistika 2014 – mezinárodní studentská konference

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky a Česká asociace rusistů zvou všechny zájemce z řad studentů, vyučujících a všech rusistů na mezinárodní konferenci Pražská rusistika 2014. Konference je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů v oblasti rusistiky.

Naplánováno je 24 vystopuení v lingvistické a literárněvědné sekci, vystoupí přednášející z ČR, Slovenska, Polska i Ruské federace.

Konference proběhne ve čtvrtek 10. dubna 2014 v budově Pedagogické fakulty UK v Praze (Magdalény Rettigové 4), zahájení je v 10:30 ve Velkém sále.

Program konference a abstrakty naplánovaných vystoupení můžete stáhnout z webu konference.

V případě dotazů se na nás můžete obrátit na emailu prazska.rusistika(at)gmail.com

Posted in Nezařazené.

Rozhovor předsedy ČAR Mgr. J. Klapky pro Týden.cz

Text článku na webu www.tyden.cz: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/rusista-pripojeni-krymu-cesti-rusove-vitaji-pomuze-lidem_301390.html#.Uyiw64V-6ah

Posted in Nezařazené.

Nabídka studia na Petrohradské státní univerzitě

Санкт-Петербургский государственный университет приглашает иностранных граждан, лиц без гражданства, а также соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение.

Санкт-Петербургский университет (СПбГУ) – ведущий классический университет России, обладающий особым статусом. Интернационализация образования и научных исследований, а также экспорт образовательных услуг является одной из приоритетных задач, стоящих перед Санкт-Петербургским университетом сегодня. Об этом заявлено в Программе развития СПбГУ до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1696-р от 7 октября 2010 года.

Více informací na webu MARJAL

Posted in Nezařazené.