Международный научный журнал «PHILOLOGY» (№ 6 (6), ноябрь)

By | 24.10.2016

Уважаемые коллеги!

Издательство «Научное обозрение» и редакция журнала «PHILOLOGY» приглашают к сотрудничеству специалистов в области филологических наук, активно интересующихся современным состоянием науки и перспективами ее развития.

В журнале публикуются результаты научных исследований российских и зарубежных ученых на русском, английском и немецком языках, отражающие актуальные проблемы филологии. Традиционная печатная и электронная версии журнала позволят Вам использовать современный и доступный способ общения с коллегами, расширить творческие контакты. Continue reading

ARS Poetica – Puškinův památník – 51. ročník

By | 17.10.2016

 

byl zahájen na  22. celostátním rusistickém semináři, který se konal ve dnech 30. září –  1.  října 2016  v Praze. Mapování historie této naší nejstarší umělecké přehlídky v ruském jazyce, průběh jubilejního 50. ročníku i perspektivy jejího rozvoje byly předmětem živého zájmu účastníků. Řada z nich  připravuje vystoupení svých žáků a studentů, kteří se dlouhodobě umísťují na předních místech.

Ke stažení:

22. celostátní rusistický seminář

By | 3.10.2016

Celostátní rusistický seminář

Tradiční seminář, pořádaný již po dvacáté druhé, katedrou rusistiky a lingvodidkatiky PedF UK společně s Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností,z.s. se konal ve dnech 30. září a 1. října 2016 v kongresových prostorách pražského hotelu Pyramida a v aule Pedagogické fakulty. Tato vzdělávací akce je akreditována v systému DVPP. Letošního ročníku se zúčastnilo padesát vyučujících ruského jazyka všech typů a stupňů škol nejen z celé České republiky, ale také se Slovenska.

Pro účastníky obou dnů semináře byl připraven zajímavý a tematicky různorodý program. Se svými příspěvky vystoupili (v pořadí dle programu): PhDr. Jana Sováková, CSc., Mgr. Michaela Pešková, CSc., Mgr. Klaudia Eibenová, Mgr. Jiří Klapka, Mgr. Stanislav Korityák, Mgr. Veronika Kaplanová, doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D., PhDr. Pavel Moravec, doc. Liudmila Valová, CSc. a Mgr. Svatava Rumpelová.

Doprovodným programem semináře byly koncerty – 30.9. uspořádala v Hradčanské galerii Světlana Kalousková s přáteli Večer ruského a ukrajinského folku.  Další den se v Balbínově poetické hospůdce uskutečnil Večer k poctě Bulata Okudžavy za účasti písničkářů z šesti zemí, doplněný křestem nového CD nazvaného Okudžava v míru. Pražským hostitelem a kmotrem CD byl Jiří Klapka. Evropské turné písničkářů pokračuje koncertem 3. října 2016 v divadle Husa na provázku v Brně.