Zemřel Oleg Malevič

By | 19.6.2013

Ve věku nedožitých osmdesáti devíti let zemřel v Petrohradu významný ruský bohemista, překladatel z češtiny a slovenštiny, spisovatel a literární vědec Oleg Malevič (24.6. 1924 -13.6.2013).

Překládal díla T. G. Masaryka, K. Čapka, K. Poláčka, K. Světlé, I. Olbrachta, P.Karvaše, M. Kratochvíla, P. Kohouta, F. Šrámka, V. Vančury, J. Voskovce a J. Wericha, J. Topola a také českou poezii 19. a 20. stol. Přeložil i libreto Rusalky J. Kvapila a písně K. Kryla. Nedávno vyšlo souborné vydání díla O. Březiny v ruštině, nad nímž pracoval 30 let. Založil a řadu let vedl Společnost bratří Čapků v Petrohradě. V roce 1998 obdržel čestný doktorát Univerzity Karlovy a v r. 2012 cenu Gratias agit (viz odkaz níže).

Odkaz na stránky petrohradské Společnosti přátel bratří Čapků (je zde uvedeno CV).

Oleg Malevič

Jak se nám to v Praze povedlo (aneb Gymnázium Blansko na celostátní přehlídce Ars poetica – Puškinův památník 2013)

By | 30.5.2013

V pátek 10. května 2013 se v Ruském centru vědy a kultury v Praze konalo celostátní kolo soutěžní přehlídky  přednesu ruských uměleckých textů Ars Poetica – Puškinův památník. Naše škola měla hned tři želízka v ohni – zpěvačku Janu Panáčkovou ze 4.A a dvě scénky – trojjazyčnou hrůzostrašnou rytmickou koláž Polednice a dramatizaci satirické povídky Michaila Zoščenka Istoria bolezni – Příběh nemoci. Polednici ztvárnili studenti kvinty B (Katka Feiková, Šárka Kuncová, Kristýna Skoupá a rapper Mc poem alias Pepa Dvořák), ve scénce hrál hlavní roli vypravěče Adam Kolář ze septimy B, jeho nemocné druhé já byl Adam Pernica z kvarty B, lékaře představoval Tadeáš Vašíř ze sexty B, sestřičku Adéla Formánková z kvinty A a dvojroli babky a manželky sehrála Kristýna Valentová, také z kvinty A.

Continue reading

Motivační setkání vyučujících CJ a konference

By | 24.5.2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání podporují v souvislosti s úpravami Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a chystanými úpravami Rámcových vzdělávacích programů pro střední vzdělávání ve vzdělávacích oblastech Cizí jazyk a Další cizí jazyk školy a pedagogy při zavádění druhého cizího jazyka a dalších cizích jazyků do výuky.

V této souvislosti proběhne na podzim 2013 ve čtyřech krajích ČR Dny cizích jazyků – Motivační setkání vyučujících cizích jazyků a ve spolupráci s kulturními instituty zahraničních států sdruženými v EUNIC také 2. mezinárodní konferenci na podporu vícejazyčnosti ve školách, která se uskuteční 24. září 2013 v prostorách MŠMT.

Více informací a také přihlášku na konferenci najdete v pozvánce: NIDV_přiháška_panelisté_konference CJ_2013