Nabídka studia na Petrohradské státní univerzitě

By | 17.3.2014

Санкт-Петербургский государственный университет приглашает иностранных граждан, лиц без гражданства, а также соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение.

Санкт-Петербургский университет (СПбГУ) – ведущий классический университет России, обладающий особым статусом. Интернационализация образования и научных исследований, а также экспорт образовательных услуг является одной из приоритетных задач, стоящих перед Санкт-Петербургским университетом сегодня. Об этом заявлено в Программе развития СПбГУ до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1696-р от 7 октября 2010 года.

Více informací na webu MARJAL

ARS POETICA – Praha a Středočeský kraj

By | 17.3.2014

ARS POETICA – Puškinův památník, pražské a středočeské kolo 48. ročníku soutěže v recitaci a zpěvu děl ruských autorů se uskuteční ve středu 23. března 2014 od 9.30 hodin.

Místo konání: Kurzy ruského jazyka – literární salonek, Ruské středisko vědy a kultury, Na Zátorce 16, Praha 6,

Pořádají Česká asociace rusistů, Česko-ruská společnost, z.s. a Katedra rusistiky a lingvodidaktiky PdF UK Praha.

Přihlášky, prosím, zasílejte na adresu klapkajiri@seznam.cz

ARS POETICA_Pha_STC_2014

Ruské jaro na Moravě

By | 6.3.2014

Regionální rada ČAR na Jižní Moravě zve všechny zájemce na akce, které se konají v rámci mezinárodního festivalu Ruské jaro na Moravě. 6. ročník probíhá od 3. března do 31. května 2014. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

plakat vlastovky A4 AK3