Nabídka studia na Petrohradské státní univerzitě

Санкт-Петербургский государственный университет приглашает иностранных граждан, лиц без гражданства, а также соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение.

Санкт-Петербургский университет (СПбГУ) – ведущий классический университет России, обладающий особым статусом. Интернационализация образования и научных исследований, а также экспорт образовательных услуг является одной из приоритетных задач, стоящих перед Санкт-Петербургским университетом сегодня. Об этом заявлено в Программе развития СПбГУ до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1696-р от 7 октября 2010 года.

Více informací na webu MARJAL

Posted in Nezařazené.

22. března – Калечка с Инишмана (Mrzák Innishmaanský) v Činoherním klubu

Zveme všechny zájemce na dvě představení Mrzáka Innishmaanského (Калечки с Инишмана), které budou odehrány v sobotu 22. března v Činoherním klubu v Praze.

Rezervace vstupenek na jednotlivá představení je možná na následujících odkazech:

Posted in Nezařazené.

ARS POETICA – Praha a Středočeský kraj

ARS POETICA – Puškinův památník, pražské a středočeské kolo 48. ročníku soutěže v recitaci a zpěvu děl ruských autorů se uskuteční ve středu 23. března 2014 od 9.30 hodin.

Místo konání: Kurzy ruského jazyka – literární salonek, Ruské středisko vědy a kultury, Na Zátorce 16, Praha 6,

Pořádají Česká asociace rusistů, Česko-ruská společnost, z.s. a Katedra rusistiky a lingvodidaktiky PdF UK Praha.

Přihlášky, prosím, zasílejte na adresu klapkajiri@seznam.cz

ARS POETICA_Pha_STC_2014

Posted in Nezařazené.

ARS POETICA – regionální kolo v Bohumíně

Dne 4. dubna 2014 proběhne v Bohumíně regionální kolo soutěže ARS POETICA – Puškinův památník. Více informací je uvedeno v přiložené pozvánce.

Pozvanka_MSK

Posted in Nezařazené.

Ruské jaro na Moravě

Regionální rada ČAR na Jižní Moravě zve všechny zájemce na akce, které se konají v rámci mezinárodního festivalu Ruské jaro na Moravě. 6. ročník probíhá od 3. března do 31. května 2014. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

plakat vlastovky A4 AK3

Posted in Nezařazené.