Konference Pražská rusistika 2014

By | 11.4.2014

Ve čtvrtek 10. dubna 2014 proběhla na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze mezinárodní konference pro studenty Pražská rusistika 2014. Vystoupilo celkem 22 referujících z České republiky, Slovenska, Polska i Ruské federace.

Více informací na webu konference.

Konference Varšavské univerzity „Между волей и служением“

By | 26.3.2014

Научный кружок русской литературы при Инстутуте русистики Варшавского университета приглашает всех студентов и аспирантов принять участие в Mеждународной научной конференции ,,Между неволей и служением. Образы раба в славянской культуре“ (16-17.05.2014).

Информационное письмо

Заявка

Pražská rusistika 2014 – mezinárodní studentská konference

By | 25.3.2014

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky a Česká asociace rusistů zvou všechny zájemce z řad studentů, vyučujících a všech rusistů na mezinárodní konferenci Pražská rusistika 2014. Konference je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů v oblasti rusistiky.

Naplánováno je 24 vystopuení v lingvistické a literárněvědné sekci, vystoupí přednášející z ČR, Slovenska, Polska i Ruské federace.

Konference proběhne ve čtvrtek 10. dubna 2014 v budově Pedagogické fakulty UK v Praze (Magdalény Rettigové 4), zahájení je v 10:30 ve Velkém sále.

Program konference a abstrakty naplánovaných vystoupení můžete stáhnout z webu konference.

V případě dotazů se na nás můžete obrátit na emailu prazska.rusistika(at)gmail.com