MEZINÁRODNÍ OLYMPIÁDA V RJ ONLINE

By | 5.12.2019
Ministerstvo školství Ruské federace a Petrohradská státní univerzita pořádají v prosinci 2019 Mezinárodní online olympiádu v ruském jazyce pro žáky a studenty od 13 do 30 let, kteří studuji ruštinu jako cizí jazyk.
Publikujeme na našich stránkách informaci Ruského střediska vědy a kultury v Praze o tom, že k účasti na olympiádě se může každý zájemce ve věku od 13 do 30 let od 3. do 18. prosince 2019 na webové stránce https://rusolymp.edu.ru/users/registrate.
Olympiáda má dvě dálková kola (první od 3. do 18. prosince 2019 a druhé od 20. do 23. prosince 2019) a dva moduly, jeden pro žáky a studenty od 13 do 17 let a druhý pro studenty od 18 do 30 let.
Přeposíláme Vám informační dopis Petrohradské univerzity, ve kterém najdete odkazy na stránky olympiády na Internetu a na registrační formulář.
Všichni finalisté olympiády budou mít možnost složit zdarma zkoušku z ruštiny jako cizího jazyka na mezinárodní certifikát.
Přejeme Vašim žákům a studentům hodně zdaru!
Kurzy ruského jazyka, RSVK v Praze
banner_640.jpg
Уважаемые коллеги!
Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом в декабре 2019 года проводит Международную онлайн-олимпиаду по русскому языку как иностранному (https://rusolymp.edu.ru ).
Олимпиада проходит в 4 этапа, все проходит дистанционно:
Регистрация (с 03.12.2019 по 18.12.2019)
Первый тур (с 03.12.2019 по 18.12.2019)
Второй тур (с 20.12.2019 по 23.12.2019)
Награждение (начиная с 25.12.2019)
Зарегистрироваться на Олимпиаду можно здесь (https://rusolymp.edu.ru/users/registrate). На сайте Вы можете найти инструкции для этого.
По итогам Олимпиады лучшие из лучших получат дипломы, учебные пособия по русскому языку для развития уже достигнутого уровня знаний, памятные сувениры, а также все финалисты получат возможность пройти государственное тестирование по русскому языку как иностранному (ТРКИ) http://testingcenter.spbu.ru/testirovanie/trki.html совершенно бесплатно и получить международный сертификат государственного образца, который является единственным официальным документом, подтверждающим уровень влаения русским языком.
Если у Вас есть вопросы относительно участия в Международной онлайн-олимпиаде по русскому языку как иностранному, свяжитесь с Организационным комитетом по электронной почте olimpiadarki@spbu.ru.
Мы благодарим Вас за поддержку и участие в других Олимпиадах СПбГУ по русскому языку как иностранному и надеемся, что этот проект Вам также понравится. Просим Вас оказать содействие СПбГУ в этом мероприятии, рассказать о нем Вашим коллегам и ученикам и дать информацию об Олимпиаде на Ваших информационных порталах.
C уважением,
Организационный Комитет
Международной онлайн-олимпиады по русскому языку как иностранному

DALŠÍ VÍTĚZSTVÍ NAŠICH STUDENTŮ RUŠTINY!

By | 29.11.2019
Již třetí rok probíhá při Ruském středisku vědy a kultury v Praze čtenářská soutěž s názvem KNIGURU v Česku, založená na recenzi knihy vybraného současného oceněného autora knih pro mládež.
Účastníky přivítal ředitel RSVK Andrej Končakov
Soutěž probíhá ve 3 kategoriích:
1. individuální recenze
2. kolektivní recenze
3. rodinná recenze
Skupina ruského jazyka třídy 2. B, jmenovitě Simona Chromuláková, Marie Chovančíková, Karolína Janáková, Radim Janák, Markéta Klegová, Thea Kovaříková, Dominik Nováček, Adriana Kralovanská, Veronika Kocourková, Jiří Mokryš, Zuzana Pauliaková a Alžběta Vidláková, získala 1. místo za nejlepší kolektivní recenzi ve své kategorii.
Na snímku nás vidíte s naší kolektivní recenzí – otevřeným dopisem autorce knihy Skleněná kulička Iriny Vladimírovny Lukjanovové.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli projekt realizovat. Děkujeme naší paní profesorce Mgr. Pavle Rudzké za výuku ruštiny.
Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek

STŘÍBRNÝ LUKOSTŘELEC 2019

By | 26.11.2019
Již po čtvrté se uskutečnilo slavnostní předávání cen soutěže Stříbrný lukostřelec. Vítězové letošního ročníku byli vyhlášeni 31. října 2019 v Tereziánském sále Břevnovského kláštera v Praze.
Cena v oblasti rozvoje společenských styků mezi Ruskou federací a Českou republikou byla založena v roce 2016 a za čtyři roky její existence soutěže zhodnotila porota více než 100 projektů. Soutěž se v ČR koná pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana a Velvyslanectví RF v ČR, za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.
V úvodu večera pozdravili účastníky mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR A. Zmejevskij a předseda Česko-ruské společnosti a České asociace rusistů Jiří Klapka, který pohovořil o symbolice místa konání v historii česko-ruských vztahů. Letos byly v sedmi nominacích podány přihlášky na 20 projektů. Hodnotilo je 12 odborníků. Výsledky tajného hlasování byly ohlášeny formou ratingových seznamů v každé nominaci.
Vítězi soutěže „Stříbrný lukostřelec“ – Česko 2019:
Společnost Mariny Cvětajevové za projekt Muzeum Mariny Cvětajevové,
Společnost Amarkom za projekt Český festival v Moskvě,
Ruská škola v Brně za vzdělávací projekt pro děti a mládež Ruská škola v Brně.
V nominaci Osobnost za zásluhy v oblasti rozvoje kulturních styků mezi RF a ČR byla cena udělena českému spisovateli a cestovateli Miroslavu Stinglovi, jehož knihy byly přeloženy do 31 jazyků, včetně ruštiny. V Rusku jsou velmi populární jeho Indiáni bez tomahavků, Očarovaná Havaj, Tajemství indiánských pyramid aj. V roce 1972 navštívil M. Stingl severní Sibiř a studoval tam národy Chanty a Mansi a ve stejném roce dostal z Tobolska dárek – medvědici Mášu.
Velvyslanectví RF v ČR ocenilo čestným diplomem projekt výstavy „Kůň Převalského: poslední divoký kůň na světě“.
Krásné prostředí, slavnostní a přátelská atmosféra a závěrečný potlesk, který patřil nejen všem oceněným, ale především duši a ředitelce soutěže Mgr. Eleně Sorokinové.

Zemřela profesorka Ludmila Verbická

By | 25.11.2019
V Petrohradu zemřela 24. listopadu 2019 čestná prezidentka Ruské akademie vzdělávání, bývalá rektorka Petrohradské státní univerzity Ludmila Alexejevna Verbická, dlouholetá prezidentka Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury MAPRJAL.
Ludmila Alexejevna Verbická (*17.6.1936) ruská lingvistka – rusistka. Jako první žena se v roce 1994 se stala rektorkou Petrohradské státní univerzity. V době jejího působení byly na univerzitě otevřeny dvě nové fakulty: mezinárodních vztahů a lékařská. V roce 2003 byla zvolena prezidentkou MAPRJAL, v roce 2008 prezidentkou Petrohradské státní univerzity a v r. 2013 prezidentkou Ruské akademie vzdělávání. Byla nositelkou mnoha řádů a vyznamenání, čestným doktorem řady ruských i zahraničních univerzit.
„S Ludmilou Alexejevnou jsem se seznámil již někdy koncem 80. let, když přijela na pozvání prof. Miroslava Zahrádky jako lektorka na katedru ruského jazyka FF Univerzity Palackého. Od té doby jsme setkávali na rusistických konferencích, ale i soukromě při jejích návštěvách Prahy. Slýchal jsem o ní od svých přátel bohemistů – třeba autor Werichova životopisu Igor Inov mi vyprávěl, jak s chotí Irinou za ní přišli s návrhem na umístění busty T. G. Masaryka v areálu univerzity. L. Verbická byla tehdy ve funkci rektorky Petrohradské univerzity a okamžitě souhlasila, „Prof. Masaryk je mezinárodně uznávanou osobností, na naší univerzitě přednášel a jeho busta sem patří.“ Prof. Verbickou jsem z větší blízkosti mohl poznávat od roku 2007, kdy jsem byl zvolen do Prezidia MAPRJAL. Líbila se mi její srdečnost, rozhled, smysl pro humor, způsob řízení zasedání a kongresů a rád jsem poslouchal její přednášky a samozřejmě i uznalá hodnocení české rusistiky. Dnes si od rána posíláme s kolegy z celého světa smutné maily o tom, že už jen slovy a vzpomínkou můžeme vděčně ocenit, kým byla pro nás a pro rusistiku naší doby Ludmila Alexejevna. Oslnivá osobnost, přátelská, vstřícná, talentovaná a lidská. Ať dlouho hoří svíčky na její památku!“    Mgr. Jiří Klapka
V České republice jsme měli tu čest přivítat, setkat se a odborně jednat s Ludmilou Alexejevnou Verbickou u příležitosti zasedání prezídia MAPRJAL ve dnech 19.- 22.března 2015, které se konalo v Praze na Karlově univerzitě u příležitosti Mezinárodní konference mladých rusistů a vyhlášení Roku české rusistiky v Ruském středisku vědy a kultury v Praze. Hostitelem samotného zasedání prezídia MAPRJAL bylo Ruské centrum fondu Russkij mir při Západočeské univerzitě v Plzni. Přijetí se uskutečnilo za účasti představitelů univerzity, Západočeského kraje a města Plzeň. Kromě jednání prezídia v Ruském centru univerzity byli účastníci na prohlídce plzeňského pivovaru a při návštěvě Karlových Varů, kde byli přijati Generálním konzulem RF.
„S Ludmilou Alexejevnou Verbickou jsem se pravidelně setkávala také na kongresech fondu „Russkij mir“, které se konají každoročně 2. listopadu v různých městech Ruska. Ludmila Verbická stála u zrodu Fondu a vykonávala funkci předsedkyně Správní rady. V letošním roce se kongres konal v Jaroslavli, ale L.Verbická se již kongresu nemohla ze zdravotních důvodů zúčastnit.“   Vzpomíná Mgr. Vlasta Klausová, ředitelka Ruského centra ZČU Plzeň.
Čeští rusisté vzpomínají na Ludmilu Alexejevnu Verbickou jako na znamenitého odborníka a jedinečného člověka.
Přijetí prof. Verbické na ZČU v Plzni březen 2015
Zasedáni Prezidia MAPRJAL březen 2015
Atmosféra při zahájení Roku české rusistiky 2015 zleva: ředitel RSVK L. Gamza, J. Klapka,
L. Verbická, A. Ponomarjeva, rada-vyslanec RF v ČR

XIII. kongres „Ruského světa“ v Jaroslavli

By | 21.11.2019
V Jaroslavli (Rusko) se ve dnech 2.-4. 11. 2019 konal XIII. Kongres „Ruského světa“ – každoroční mezinárodní fórum, které organizuje Fond „Russkij mir/Ruský svět“.
Kongres se koná tradičně v předvečer státního svátku „Den národní jednoty“. Tématem kongresu v letošním roce bylo „Prostředí paměti a slávy“, spojené s nadcházejícím výročím vítězství ve Velké vlastenecké válce v letech 1941-1945.
Slavnostní úvodní ceremoniál se konal 2. listopadu ve Státním akademickém dramatickém divadle Fjodora Volkova. Kongresu se zúčastnilo více jak 600 představitelů vědy, politiky, kultury, církví, škol ze 72 zemí světa. Z České republiky se zúčastnili Mgr. Vlasta Klausová, ředitelka Ruského centra Fondu „Russkij mir“ při Západočeské univerzitě v Plzni a Mgr. Jiří Klapka, předseda ČRS a ČAR, člen prezídia MAPRJAL . Při slavnostním zahájení byly přečteny dopisy – zdravice prezidenta Ruska – V.V. Putina, premiéra D.A. Medvěděva a dlouholeté předsedkyně prezídia MAPRJAL L. A. Verbické. Velkého potlesku se dočkala první kosmonautka světa Valentina Těrešková, rodačka z Jaroslavli, která účastníky kongresu osobně pozdravila.
Místo konání kongresu nebylo náhodné. Rok 2019 byl vyhlášený Rokem divadla a právě v Jaroslavli byla v roce 1750 založena první veřejná divadelní scéna, která nese jméno svého zakladatele Fjodora Volkova. Jaroslavl je jedno z nejkrásnějších měst Ruska, kterému je již více jak 1000 let a jeho památky jsou zapsány na seznamu UNESCO.
V rámci kongresu se konala celá řada doprovodných akcí, např. kulaté stoly, besedy s novináři, prohlídka památek města, vystoupení uměleckých souborů nebo divadelní představení. Kongres byl velmi zajímavý, ale největším přínosem je potěšení ze vzájemného setkávání s kolegy ze zahraničí, výměna zkušeností a navazování nových kontaktů a přátelství.
vk