Miroslav Zikmund oslavil 100. narozeniny.

| 19.2.2019
MIROSLAV ZIKMUND OSLAVIL 14.2.2019 100. NAROZENINY.
BLAHOPŘEJEME!
V září 1963 vstoupili Z + H v přístavu Nachodka na území SSSR. Pobývali zde až do 8. 11. 1964 (s krátkým odbočením na návštěvu domů v zimě 1963) a procestovali většinu důležitých oblastí sovětského impéria od východu k západu, od Nachodky po Čop. Nejsevernějším bodem jejich putování bylo sibiřské město Tiksi na břehu Severního ledového oceánu (22. 4. 1964), zatímco na jihu projížděli horskými hřbety Altaje a Pamíru. Do Prahy, na zaplněné Staroměstské náměstí se vrátili 11. listopadu 1964.
Běžní Rusové jsou zřejmě nejhodnější lidé na světě, tvrdí Miroslav Zikmund
Přivítání cestovatelů v Moskvě v roce 1964.
Легендарный чешский путешественник Мирослав ЗИКМУНД

Medaile Josefa Jungmanna Vlastě Klausové

| 22.1.2019

U příležitosti životního jubilea byla Mgr. Vlasta Klausová oceněna Medailí Josefa Jungmanna. Slavnostního předání se zúčastnili rektor Západočeské univerzity doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rada Generálního konzulátu Ruské federace v Karlových Varech Igor Melnik, předseda ČAR a ČRS Mgr. Jiří Klapka a kolegové ze Západočeské univerzity.
https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1868
https://www.plzen.cz/vedouci-ruskeho-centra-v-plzni-vlasta-klausova-ziskala-vyznamne-oceneni/

Festival ARS POETICA – Puškinův památník 2019

| 11.1.2019

KRAJSKÁ KOLA A CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA 53. ROČNÍKU FESTIVALU ARS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK

KRAJSKÁ KOLA A CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA

Liberecký kraj: 13.3.2019 – Gymnázium F.X. Šaldy Liberec
kontakt: Mgr. Zuzana Kostincová, zuzana.kostincova@gfxs.cz
Hradecký a Pardubický kraj: 28.3.2019 – Univerzita Hradec Králové
kontakt: Mgr. Miroslav Půža, PhD., miroslav.puza@uhk.cz
Moravskoslezský kraj: 29.3.2019 – Kino K3 Bohumín
kontakt: PaedDr. Eva Mžiková, mzikova.e@seznam.cz
Plzeňský a Karlovarský kraj: 1.4.2019 – Západočeská univerzita Plzeň
kontakt: Mgr. Vlasta Klausová, klausova@ujp.zcu.cz
Ústecký kraj: 3.4.2019 – Kino Svět Chomutov
kontakt: Mgr. Jana Maksoudová, jana.maksoudova@seznam.cz
Mgr. Lenka Fisková, Lenka.Fiskova@seznam.cz
Olomoucký a Zlínský kraj: 4.4. 2019 – Obchodní akademie Mohelnice
kontakt: Mgr. Šárka Miketová, miketova@oam.cz
Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina: 13.4.2019 – Pedagogická fakulta MU Brno
kontakt: Mgr. Tatiana Savchenko, ruscentrbrno@gmail.com
Praha a Středočeský kraj: 17.4.2019 – Ruské středisko vědy a kultury Praha
kontakt: Mgr. Eva Levá, kolovec@seznam.cz
Jihočeský kraj: 25.4.2019 – Pedagogická fakulta České Budějovice
kontakt: PhDr. Marta Vágnerová, PhD, Marta.Vagnerova@seznam.cz
CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA: 6.6.2019 – Ruské středisko vědy a kultury Praha
kontakt: Mgr. Klaudia Eibenová, keibenova@centrum.cz
Mgr. Jiří Klapka, klapkajiri@seznam.cz

 

SEMINÁŘE

Rusistický seminář a tvůrčí dílna MASLENICA: 7.3.2019 – Ruské středisko vědy a kultury Praha
kontakt: Mgr. Ludmila Nyklová, kurzy@rsvk.cz
25. Celostátní rusistický seminář: 20.9.2019 – Obchodní akademie Mohelnice
kontakt: Mgr. Šárka Miketová, miketova@oam.cz

Prezentace nové knihy „Zvolili svobodu“

| 21.11.2018

V pondělí 12. listopadu 2018 jsme se spolu s Jiřím Klapkou jako reprezentanti České asociace rusistů a Czech Prestige, jazykové školy Natálie Gorbaněvské, zúčastnili prezentace nové knihy PhDr. Ivany Ryčlové, PhD. „Zvolili svobodu“.

Křest knihy spojený s besedou se konal v Knihovně Václava Havla ve spolupráci s Centrem pro studium demokracie a kultury. Úvodního slova a moderování se ujal generální ředitel Českých center PhDr. Ondřej Černý, o autorce a knize pěkně hovořil spisovatel, dramatik a politik doc. PhDr. Milan Uhde:„Ivana Ryčlová mluví nejen k zájemcům o minulost, ale i k živým současným tématům spjatým s otázkami moci a politického diktátu nad uměním a kulturou. Patřím k těm, kdo každou novou práci této rusistky očekávají s napětím, těší se na ni a nikdy nejsou zklamáni.“

Kniha Zvolili svobodu… je třetí částí autorčina cyklu mapujícího osudy tvůrců ruské kultury 20. století, kteří vyjadřovali nesouhlas se sovětsko-orwellovskou skutečností, v níž žili. Obsahuje esejistické portréty spisovatelů a básníků Anny Achmatovové, Alexandra Tvardovského, Julije Daniela, Anatolije Marčenka, Sergeje Dovlatova, režiséra Jurije Ljubimova a dramatika a scenáristy Alexandra Galiče, který posléze proslul jako textař a interpret vlastních písní. S výjimkou básnířky Anny Achmatovové, jejíž biografie se uzavřela roku 1965, se do složitých životních cest tvůrců, s nimiž autorka čtenáře seznamuje, různou měrou promítly jejich odmítavé postoje k okupaci Československa. Tragickým se stal osud Anatolije Marčenka, jenž pro své nekompromisní názory – mj. mediální vystoupení na obra-nu svobody naší země – strávil většinu života v gulagu, kde za nevyjasněných okolností v polovině osmdesátých let zemřel. Eseje jsou zpracovány s využitím ruských pramenů a odtajněných historic-kých skutečností. Publikace se snaží přístupnou formou oslovit co nejširší okruh čtenářů a podat ak-tuální pohled na ruskou kulturu 20. století, jež ve vědomí české veřejnosti přežívá mnohdy v nerevi-dovaných šablonách a klišé.

Vyprávění Ivany Ryčlové a Milana Uhdeho i následná beseda se čtenáři byly velmi zajímavé – diváci se dozvěděli, jak se autorka k tomuto tématu dostala, jak pracuje i jak složité bylo získat ke spolupráci jednoho z našich předních knižních výtvarníků Roberta V. Nováka. Půvabná byla vzpomínka M. Uhdeho na návštěvu u Anny Achmatovové i zasvěcené moderování Ondřeje Černého.

Za dlouholetou úspěšnou činnost bylo v závěru akce uděleno Ivaně Ryčlové nejvyšší ocenění České asociace rusistů Medaile Josefa Jungmanna, což diváci doprovodili dlouhým potleskem.

Sál byl zcela plný, atmosféra vstřícná a srdečná s milým přípitkem a malým občerstvením.

Mgr. Eva Levá, místopředsedkyně ČAR

http://literarky.cz/literatura/cteni/26548-ivana-rylova-zvolili-svobodu