Rusisté světa se sešli v Paříži – 50. výročí MAPRJAL + dopis prezidenta Zemana

By | 5.11.2017

Rozšířené zasedání prezidia Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury – MAPRJAL */ se konalo v Paříži ve dnech 15. – 16. září 2017 u příležitosti 50. výročí jejího založení. https://ru.mapryal.org/news/ученых-русистов-мира- приветствовали/

Bylo to téměř na den přesně, protože ustavující konference MAPRJAL se konala 7. září 1967 v pařížském Institutu slavistiky na Sorbonně. Ruští filologové a vědci z 25 zemí tehdy oznámili svou vůli – založení Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury – MAPRJAL. Je historickým faktem, že u vzniku světové asociace stáli bezprostředně i čeští odborníci – mezinárodní ustavující výbor vedl prof. František Malíř z Univerzity Karlovy, na práci se podíleli Prof. Zdeněk Mathauser a dr. Jaroslav Vávra.

O půl století později se vědci-lingvisté, literární specialisté a učitelé ruštiny, sešli v Paříži k diskuzím o důležitých otázkách problematiky výuky, studia a využívání ruského jazyka v různých částech světa. Hovořilo se i o přípravě XIV. Mezinárodním kongresu MAPRJAL, který se uskuteční v roce 2019 v Kazachstánu.

Dlouholetým členem prezidia MAPRJAL je předseda České asociace rusistů a předseda Česko-ruské společnosti Mgr. Jiří Klapka, který před odjezdem uvedl, že vzhledem k tomu, že u zrodu této organizace stáli čeští vědci, byl požádán český prezident o článek do jubilejního sborníku. Pan prezident Zeman rád vyhověl a v Paříži byl přečten jeho pozdravný dopis.

S plným zněním dopisu seznámil J. Klapka později i účastníky 23. celostátního rusistického semináře, který se konal ve dnech 29. a 30.září 2017 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Přikládáme dopis v českém i ruském jazyce – 2 přílohy

*/ MAPRJAL – Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury je nevládní společenské uskupení, založené s cílem popularizace, zachování, rozvoje a výuky ruského jazyka jako součásti světové kultury. https://ru.mapryal.org/about/

 

dopis prezidenta-čj.

dopis prezidenta-rj

Napsat komentář