Čeští rusisté v Kaliningradu

K mezinárodní prezentaci Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník přijali mladí rusisté z Ústeckého kraje pozvání od Ministerstva kultury Kaliningradské oblasti, Oblastního historicko-uměleckého muzea a Diplomatického gymnázia v Kaliningradu. Padesáté výročí této přehlídky v ruském jazyce, které se v průběhu let účastnilo více než 10 milionů recitátorů a zpěváků, mělo ještě další rozměr. Česká asociace rusistů a Česko-ruská společnost, které se aktivně zabývají vzájemnými kulturními vztahy, organizovaly zájezd ve dnech 2. – 9. září 2016 u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.

Historie kaliningradské oblasti je spjata s českými osobnostmi – svatým Vojtěchem, který zde zemřel mučednickou smrtí (997), Přemyslem Otakarem II. – založil v roce 1255 pevnost Královec (později Königsberg, dnes Kaliningrad) a je to zároveň nejsevernější a nejvýchodnější místo putování Karla IV., který zde pobýval v letech 1336/1337 a 1344/1345.kaliningrad_1

Tomuto tématu je věnovaná i výstava Pruská putování Karla IV., připravená  Kaliningradským Oblastním historicko-uměleckým muzeum. V Praze, jak jsme se dozvěděli, bude otevřena 1. prosince 2016 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze. Iniciátor výstavy – ředitel střediska Leonid Gamza, zprostředkoval rovněž kontakty českých rusistů s ředitelem Kaliningradského muzea Sergejem Jakimovem a  dalšími osobnostmi Kaliningradské oblasti a 5. září 2016 se v Diplomatickém gymnáziu uskutečnilo setkání ruských studentů a učitelů s mladými lidmi a pedagogy z České republiky. Student 11. ročníku Alexandr Skiba napsal:

Českou delegaci v počtu více než padesáti osob jsme chtěli seznámit s moderní ruskou školou, studenty i pedagogy.  Hosty jsem rozdělili do třech skupin – dvě studentské, jedna pedagogická  a vedli je velkou prohlídkou našeho gymnázia, které navštěvuje dva tisíce pět set studentů.  Prostřednictvím fotografické výstavy, realizované naším Uměleckým studiem, jsme představili také naši tradici – Školu mladých diplomatů.

Studenti 9. třídy připravili v muzejních a výstavních prostorách školy výstavku o životě a díle českého krále Karla IV. Hosté měli také možnost uvidět práci školního Média holdingu našeho gymnázia a výstavní prostory Muzejní nábřeží a také Centrum ruského jazyka i moderní technologické kabinety. Došlo i na prohlídku sportovního areálu s bazénem.

Na závěr setkání se v kaliningrad_2mediálním sále Galaxy uskutečnil  nádherný společný koncert v podání našich i českých interpretů. Hosté – vítězové české přehlídky ARS POETICA – Puškinův památník nás okouzlili lyrickým i temperamentním programem ruských veršů i zpěvem českých a ruských písní.
Naplnil nás pocit, že v nové známosti musíme pokračovat. Chceme na škole uspořádat týden studia české kultury a také bychom Českou republiku rádi navštívili. Účastníci si vyměnili adresy a telefonní čísla.“

V průběhu návštěvy školy se uskutečnila také srdečná beseda českých učitelů s kaliningradskými na téma jazyk, kultura a historie a stejně jako u studentů vzniklo přání pokračovat v navázaných kontaktech.

A následovala hostina zážitků –výlet na Kurskou kosu, do měst Zelenogorsk, Světlogorsk a Baltijsk, do vojenských pevností, pouť ke kříži sv. Vojtěcha, návštěva Muzea světového oceánu, expozice Lidé moří. V Kaliningradu pak skvělé Oblastní muzeum, Muzeum jantaru a také místa spojená s pobytem Čechů v této oblasti.

Duší celého putování byl historik a ruštinář Pavel Markvart z Chomutova, který společně s předsedou České asociace rusistů Jiřím Klapkou zájezd připravili.

Na organizaci se podíleli: Česká asociace rusistů, Česko-ruská společnost, o.s., vedení Ruského střediska vědy a kultury v Praze, Generálního konzulátu RF v Karlových Varech, Ministerstvo kultury Kaliningradské oblasti Kaliningradské Oblastní historicko-umělecké muzeum, a Diplomatické gymnázium (Гимназия № 40  имени Ю.А. Гагарина).

Festival ARS POETICA-Puškinův památník je organizován díky grantu Ministerstva kultury ČR.

Studijní cestu podpořil Ústecký kraj.

Při příležitosti návštěvy poskytl předseda ČAR Mgr. Jiří Klapka rozhovor novináři serveru REGNUM.

Posted in Nezařazené.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *