Pozvánka na seminář Ruského střediska vědy a kultury v Praze, 26.5.2016 od 16:00

By | 18.5.2016

Приглашаем Вас на семинар «Методика подготовки студентов к сдаче экзаменов ТРКИ/TORFL. Порядок проведения международных сертификационных экзаменов ТРКИ/TORFL». Семинар предназначен учителям средних школ и гимназий, которые готовят выпускников к сдаче выпускных экзаменов по русскому языку*, а также преподавателям языковых школ и вузов.

Семинар организован Русским центром науки и культуры в Праге, Центром языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета при поддержке Чешской ассоциации русистов и Чешско-русского общества.

Семинар ведет представитель Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. На семинаре выступит председатель Чешской ассоциации русистов Йиржи Клапка.

Семинар будет проходить в Хрустальном зале Российского центра науки и культуры в четверг 26 мая 2016 года. Начало в 16 часов.

_________________________________________________________________________

*См.: Informace MŠMT o standardizovaných zkouškách dokládajících jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterými lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, http://www.msmt.cz/uploads/O21/O211/jazykove_zkousky/ZKOUSKY_PROFIL_2016.pdf

 

Srdečně vás zveme na metodický seminář pro rusisty Metodika přípravy studentů ke certifikační zkoušce z ruského jazyka ТРКИ/TORFL. Struktura mezinárodních certifikačních zkoušek ТРКИ/TORFL.

Seminář je určen učitelům ruského jazyka středních škol a gymnázií, kteří připravují svoje studenty k maturitním zkouškám z ruského jazyka, učitelům vysokých a jazykových škol.

Seminář pořádá Ruské středisko vědy a kultury, Centrum testování z jazyků Petrohradské státní univerzity ve spolupráci s Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností z.s.

Na semináři bude přednášet představitel Centra testování z jazyků Petrohradské státní univerzity, vystoupí také předseda ČAR Jiří Klapka

Seminář se uskuteční dne 26. 5. 2016 od 16:00 hodin

Napsat komentář