XXV. OLOMOUCKÉ DNY RUSISTŮ

By | 8.9.2019
Již po dvacáté páté se v Olomouci konala ve dnech 5. – 6. září 2019 mezinárodní vědecká konference Olomoucké dny rusistů.
Mezinárodní vědecká konference Olomoucké dny rusistů je organizována od roku 1976 katedrou slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V počátcích šlo spíše o semináře rozšiřujícího vzdělávání učitelů ruštiny středních škol. Postupně akce získala prestiž odborného mezinárodního fóra, které se koná pod záštitou Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury MAPRJAL a České asociace rusistů. Konference se pravidelně účastní více než stovka odborníků z České republiky, Ruské federace, Polska, Belgie, Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Francie, Lotyšska, Německa, Rakouska, Slovenska, Ukrajiny a dalších zemí.
Konferenci zahájil děkan FF UK prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

Napsat komentář