Monthly Archives: Duben 2016

22. celostátní rusistický seminář

| 29.4.2016

Katedra rusisticky a lingvodidaktiky Pedagogicé fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádá v termínu 30. září – 1. října 2016 další ročník celostátního semináře k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka. Akce se uskuteční v hotelu Pramen v Praze, účastnický poplatek je 950,- Kč. Seminář je určen pro učitele ruského jazyka všech stupňů a typů škol, je… Více … »

Mezinárodní tvůrčí konkurz fondu Russkij mir

| 19.4.2016

В 2016 году конкурс «Слово за нами!» проводится в рамках Международной молодёжной программы «Поколение мира», объявленной фондом «Русский мир». Фонд приглашает к участию в конкурсе учащихся российских и зарубежных образовательных учреждений, студентов и аспирантов университетов, слушателей курсов русского языка, а также Русских центров и Кабинетов Русского мира. Конкурс рассчитан на различные возрастные группы участников и… Více … »