Monthly Archives: Říjen 2015

Konferenční sborník Pražská rusistika 2015

By | 17.10.2015

Česká asociace rusistů byla spoluorganizátorem konference Pražská rusistka 2015, která se konala 20. března 2015 na Pedagogické fakultě UK v Praze. Vytvořený sborník obsahuje 22 příspěvků z oblasti lingvistiky, literární vědy, kulturologie, frazeologie i didaktiky. Otevřít sborník ve formátu PDF